1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Puolet pörssin omistuksista jää pimentoon

Helsingin pörssin markkina-arvosta omistetaan lähes 50 prosenttia hallintarekisterin kautta. Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtajan Timo Rothoviuksen mielestä omistusten salaisuus sopii huonosti yhteen pörssin perusajatuksen eli julkisen kaupankäynnin kanssa.

talous
Pörssiomistusgrafiikka
Yle Uutisgrafiikka Lähde: Euroclear Finland, Suomen Pankki

Puolet Helsingin pörssin omistuksesta jää pimentoon, kun yhtiön osakkeita omistetaan hallintarekisterin kautta.

Pörssiyhtiön osakkeista omistetaan hallintarekisterin kautta 43 prosenttia. Pörssin markkina-arvosta laskettuna hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus nousee kuitenkin lähes 50 prosenttiin.

Tämä tarkoittaa, että hallintarekisterin kautta omistetaan etenkin pörssikurssiltaan arvokkaampien yhtiöiden osakkeita.

Tällä hetkellä Suomen lain mukaan hallintarekisterin kautta osakkeita voivat omistaa vain ulkomaiset sijoittajat. Hallintarekisterin laajentamista koskemaan myös suomalaisia osakkeenomistajia on kuitenkin esitetty useaan otteeseen vime vuosina.

Ylen laskelmat perustuvat Euroclear Finlandin eli entisen Arvopaperikeskuksen yhtiökohtaisiin tilastoihin.

Timo Rothovius.
Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothovius.Jukka Tyni

Katoaako pörssin perusajatus?

Hallintarekisterin laajentamista on vastustettu muun muassa sillä perusteella, että sen pelätään lisäävän harmaata taloutta tai lisäävän riskejä esimerkiksi sisäpiirikauppojen tekemiseen.

Pörssin pitäisi olla julkinen kauppapaikka. Sopiiko omistajatietojen salaisuus pörssin luonteeseen? Huonosti, sanoo Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothovius.

– Pörssin perusajatus hämärtyy aika selvästi. Se on jo nyt hämärtynyt, kun melkein puolet omistajista on piilossa. On hyvin kyseenalaista, kuinka hyvin se julkisuus enää toteutuu, Rothovius sanoo.

Rothoviuksen mukaan tieto yhtiön muista osakkeidenomistajista voi olla hyvin tärkeä sijoituspäätöksiä tehdessä. Se, kuka ostaa tai myy yhtiön osakkeita, voi antaa muille sijoittajille signaaleja yhtiön tulevaisuudesta.

Vaasan yliopiston laskentatoimen professorina toimiva Rothovius pelkää omistajatiedon pimittämisen asettavan sijoittajia myös epätasa-arvoiseen asemaan.

– Pörssin tehokkuus heikentyy, koska osa omistajista saa huonompaa informaatiota kuin toinen osa. Periaatteessa pörssin lähtökohta pitäisi olla, että kaikilla sijoittajilla on aina sama informaatio. Sen takia meillä on esimerkiksi sisäpiirisäännöt hyvin tiukat, Rothovius sanoo.

Grafiikka hallintarekisteriomistuksista
Yle Uutisgrafiikka Lähde: Euroclear Finland, Suomen Pankki

"Emme kannata omistusten piilottamista"

Pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden etujärjestö Finanssialan keskusliitto on ajanut hallintarekisterin laajentamista.

Etujärjestön varatomitusjohtaja Esko Kivisaari kiistää kuitenkin, että Finanssialan keskusliitto (FK) haluaisi heikentää omistusten avoimuutta.

– Finanssialalla ei ole mitään syytä siihen, että me loisimme sinänsä mekanismeja, jotka piilottaisivat omistusta. Me sinänsä suosimme omistuksen avoimuutta. En oikeastaan ymmärrä, miksi omistajat haluaisivat omistuksiaan piilottaa. Omistaminen, säästäminen ja sijoittaminen ovat tervettä toimintaa, Kivisaari sanoo.

Helsingin pörssissä on yhtiöitä, joiden omistuksista yli 80 prosenttia katoaa hallintarekisterin taakse. FK:n kakkospomo ei näe tilannetta erityisen ongelmallisena.

Sijoittaisitteko te esimerkiksi yhtiöön, jonka muita omistajia ette tietäisi?

– Tärkeintä, että tietää tällaiset isot omistajat, mahdolliset isot blokit, koska niiden käyttäytyminen voi vaikuttaa osakekurssiin huomattavasti ja vallankäyttöön yrityksessä, Kivisaari sanoo.

Lue seuraavaksi