Saamelaiskäräjien entinen puheenjohtaja arktisten alkuperäiskansojen tutkimuksen tutkijatohtoriksi

Filosofian tohtori ja Saamelaiskäräjien entinen puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi on nimitetty tutkijatohtoriksi Lapin yliopistoon Rovaniemelle. Näkkäläjärvi keskittyy tutkimuksessaan kulttuuriantropologiaan, ilmastonmuutokseen ja saamelaiskulttuuriin.

kulttuuri
Klemetti Näkkäläjärvi
Klemetti NäkkäläjärviLappi universitehta

Filosofian tohtori ja Saamelaiskäräjien entinen puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi on nimitetty tutkijatohtoriksi Lapin yliopistoon Rovaniemelle.

Näkkäläjärvi on nimitetty arktisten alkuperäiskansojen tutkimuksen tutkijatohtorin tehtävään Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ajalle 2.5.2016–28.2.2019.

– Klemetti Näkkäläjärven tutkijatohtorin tehtävään liittyvän tutkimussuunnitelman painopiste on kulttuuriantropologiassa, ilmastonmuutos- ja saamelaiskulttuurin tutkimuksessa. Näkkäläjärven perusideana on tutkia, miten ilmastonmuutos vaikuttaa poronhoitoon ja siihen liittyvään tietämykseen. Tutkijatohtorin tehtävä tukee Lapin yliopiston arktiset alkuperäiskansat profiloitumistoimea, johon yliopisto on saanut Suomen Akatemian rahoituksen, kertoo rehtori Mauri Ylä-Kotola.

Yliopiston sisäinen työryhmä suositti valinnan

Tutkijatohtorin tehtävän täytöstä vastasi rehtori Mauri Ylä-Kotolan asettama yliopiston sisäinen valmisteluryhmä.

Mauri Ylä-Kotola
Lappi universitehta

Ryhmän muodostivat vararehtori Jukka Mäkelä, joka toimi puheenjohtajana. Lisäksi ryhmään kuuluivat tiedevararehtori Minna Uotila, professori Juha Karhu, hallintojohtaja Markus Aarto ja hallintopäällikkö Kaisa Kangas, joka toimi sihteerinä.

Hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioituneisuudesta tutkijatohtorin tehtävään lausuivat asiantuntijat professori Juha Karhu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta ja professori Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopiston Giellagas-Instituutista.

Väitteli vuonna 2013

Klemetti Näkkäläjärvi väitteli tohtoriksi kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistossa vuonna 2013.

Klemetti Näkkäläjärvi
Vesa Toppari / Yle

Näkkäläjärven väitöskirjan otsikko on Jauristunturin poropaimentolaisuus sekä kulttuurin kehitys ja tietojärjestelmä vuosina 1930-1955.

– Väitöskirjansa aiheena hänellä oli saamelainen alkuperäiskansayhteisö, kulttuurisen tiedon rakentuminen ja kulttuurin muutos. Näkkäläjärvellä on myös lingvistinen koulutus. Hän valmistui filosofian lisensiaatiksi saamen kielessä ja kulttuurissa Oulun yliopistossa vuonna 1998, Ylä-Kotola sanoo.

Erosi Saamelaiskäräjien presidentin paikalta protestina

Näkkäläjärvi on toiminut aikaisemmin Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtajana kahdella kaudella vuosina 2008–2015.

Behtton sámedikki ságadoallit 10.3.2015
Pirita Näkkäläjärvi / Yle

Hän kuitenkin erosi puheenjohtajan tehtävästä ennenaikaisesti. Eron syynä oli se, että eduskunta ei keväällä 2015 hyväksynyt Saamelaiskäräjien kanssa neuvoteltua hallituksen esitystä saamelaismääritelmäksi.

– Työssään Näkkäläjärvi keskittyi erityisesti biodiversiteetti- ja ilmastonmuutoskysymyksiin, arktisen alueen yhteistyöhön sekä saamelaisten oikeusaseman kehittämiseen, Ylä-Kotola sanoo.