Muutostyö uuteen maakunnalliseen hallintokauteen on alkanut

Maakuntaitsehallintoon johtava työnjako kuntien, maakuntien ja valtion kesken etenee. Valmistelutyötä tekevät muutosorganisaatiot on muodostettu ja varsinainen työ on alkanut. Ensimmäisenä päätetään tulevien virastojen välillä siirtyvistä työtehtävistä ja henkilöstöstä.

Kotimaa
Ely-keskuksissa valmistaudutaan siirtoihin ja viraston lakkauttamiseen.
Ely-keskuksissa valmistaudutaan siirtoihin ja viraston lakkauttamiseen.Jarmo Honkanen / Yle

Hallitus teki ratkaisun huhtikuun alussa maakunnille siirrettävistä tehtävistä. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 2019 vuoden alussa ja samalla ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat. Lisäksi alueelliset Avit yhdistyvät yhdeksi valtakunnalliseksi Aluehallintovirastoksi.

Hallitus pääsi 5.4.2016 sopimukseen maakunnille siirrettävistä tehtävistä.
Hallitus pääsi 5.4.2016 sopimukseen maakunnille siirrettävistä tehtävistä.Valtiovarainministeriö

Lapin Ely-keskuksen ylijohtaja Pirkko Saarela selvensi keskiviikkona Rovaniemellä sitä kuinka edetään uuteen maakuntavetoiseen hallintojärjestelmään sekä sitä kuinka maakuntapalvelut tullaan tulevaisuudessa järjestämään.

Toimintaa ohjaa hallituksen aikaansaama ratkaisu huhtikuun alussa siitä miten hallintopalvelut jaetaan kuntien, maakuntien ja valtion kesken.

– Valmistelu on päässyt hyvään vauhtiin eli nyt on perustettu kaikki hallintouudistusta valmistelevat työryhmät, valtakunnallisesti reformityöryhmä ja sille parlamentaarinen seurantatyöryhmä seuraamaan työtä. Sen lisäksi on kaksi projektityöryhmää, toinen sote-puolelle ja toinen aluekehitystehtäville. Kummankin työryhmän alla on sitten lukuisia alatyöryhmiä jotka valmistelevat käytännössä tätä uudistusta, valottaa Lapin Ely-keskuksen ylijohtaja Pirkko Saarela uudistuksen etenemistä.

Työ henkilöstön jakamisesta on käynnissä

Työryhmät aloittavat vauhdilla uudistustyön. Tehtävien siirtoryhmät ovat jo tehneet kovasti työtä. Heiltä odotetaan alustavaa tehtävien siirtoesitystä jo viikon kuluttua eli toukokuun 18. Yksilöity siirtoesitys on esitettävä kesäkuussa.

– Tuolla kesäkuun alkupuolella alkavat hahmottua ne kokonaisuudet eli ne tehtävät mitä siirtyy Elystä maakunnan hallintoon ja Aviin sekä mitä Avista maakunnalliseen hallintoon. Sitten toisaalta mitä siirtyy kunnista maakunnan hallintoon. Tässä uudistuksessa on aika paljon erilaisia liikkuvia osia vielä tässä vaiheessa, hahmottelee ylijohtaja Pirkko Saarela valmisteltavia muutoksia.

Suuria haasteita tiedossa

Lapin Ely-keskuksen Pirkko Saarelan mukaan Ely-keskukset eivät vastusta tulevia muutoksia, mutta haasteita on siitä huolimatta tulossa. Ely-keskuksissa on YT-neuvottelut käyty vuonna 2015 ja silloin resurssien riittävyys mitoitettiin nykytilanteeseen.

Ely-keskusten arvio tulevasta muutoksesta.
Ely-keskusten arvio tulevasta muutoksesta.Ely-keskus

Saarela heittää ilmaan kysymyksen, että kuinka sitten käy kun osastoja jaetaan ja osa siirtyy maakunnalliseen virastoon ja osa valtakunnalliseen Aviin ja kun lisäksi toimintoja yhdistellään. Riittävätkö resurssit tulevaisuudessa suurempien alueiden asioiden hoitoon.

Saarela nostaa esille myös mahdollisesti esiin nousevan ongelman siitä millainen on valtiolta siirtyvän henkilöstön asema maakunnallisessa tai kunnallisessa organisaatiossa. Esimerkiksi palkkojen sovittaminen voi olla haasteellista.

Kolmantena suurena haasteena on nykyisin lukuisten käytössä olevien sähköisten järjestelmien yhteensovittaminen.

tavoitteena yksi sähköinen palvelukokonaisuus

Sähköisiä palveluita on uudistettu ja kehitetty jo vuosien ajan. Tavoitteena on saada työ edistymään siten, että tulevaisuudessa kaikki kansalaisten tarvitsemat hallintopalvelut löytyvät yhden profiilin alta. Tulevaisuudessa pyritään erilaisista palvelutoimistoista eroon.

– Niin paljon kuin mahdollista, niin palveluja digitalisoidaan ja sähköistetään niin asiakkaat pystyvät hoitamaan niitä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Jossakin tietenkin täytyy olla se fyysinen virasto missä jäljelle jäävät virkamiehet työtänsä tekee, mutta sinne tullaan sitten ajanvarauksella ja valmistellun asian kanssa, valottaa tulevaa palvelua Lapin Ely-keskuksen ylijohtaja Pirkko Saarela.