Millä öljy voitaisiin korvata?

Öljyä käytetään maailmalla liikenteeseen, lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Öljystä pitää luopua sen aiheuttamien päästöjen takia. Millä energia sitten tuotetaan? Tässä vaihtoehtoja.

Ulkomaat

Maapallolla tuotetusta energiasta yli 30 prosenttia tehdään öljyllä. 1970-luvun alkuvuosina öljyn osuus oli yli 45 prosenttia energiantuotannosta.

Öljyä on korvattu hiilellä, maakaasulla, ydinvoimalla ja vesivoimalla.

Uusiutuvia energianlähteitä on otettu käyttöön vuosikymmenien aikana vain prosentin verran.

Energian käyttö maailmassa on yli kaksinkertaistunut 1970-luvulta.

Öljyn käyttökin on siis lisääntynyt, vaikka sen osuus muihin energianlähteisiin verrattuna ei ole kasvanut.

Öljyn, kuten muidenkin fossiilisten energianlähteiden käyttö, on ristiriidassa muun muassa Pariisissa tehdyn historiallisen ilmastosopimuksen kanssa.

Useiden asiantuntijoiden mukaan vaarallinen ilmastonmuutos eli maapallon lämpötilan nousu yli kahden asteen saataisiin estettyä vain, jos maailma lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön vuoteen 2050 mennessä.

Infografiikka energianlähteet
Stina Tuominen