Hyppää sisältöön

Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen

Suomi on viimeisiä EU-maita, joissa sopimusta ei ole vielä saatettu voimaan. Sopimus tulee voimaan kesäkuussa.

Wiitaunionin päätös palauttaa vanhusten ja vammaisten kuljetuksia kunnallisiksi tehtäviksi ihmetyttää viitasaarelaisia liikennöitsijöitä. Kuva: Anssi Nikkilä / Yle

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus tulee voimaan Suomessa kesäkuussa. Suomi on ollut viimeisiä EU-maita, joissa täydet ihmisoikeudet vammaisille takaavaa YK:n sopimusta ei ole saatettu voimaan.

Suomi talletti eilen ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerille. Yleissopimus tulee voimaa 30. päivänä siitä, kun se on talletettu YK:n pääsihteerin huostaan.

Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki pitää sopimuksen ratifiointia merkittävänä askeleena.

– Se vahvistaa ja tehostaa vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän suojaa ja antaa uusia työkaluja vammaisten oikeuksien edistämiseen ja toteutumiseen, Mahlamäki sanoo.

Mahlamäki pitää erittäin tärkeänä, että sopimus velvottaa valtiota ja julkista valtaa kuulemaan vammaisia ja heitä edustavia järjestöjä, kun vammaisia henkilöitä koskevia järjestelmiä tai lainsäädäntöä ollaan tekemässä.

– Se on hyvin tärkeää näinä sote-uudistuksen aikoina.

Suomi hyväksyi YK:n vammaisten yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan jo toukokuussa 2007. Sopimuksen ratifiointi on kuitenkin siirtynyt, koska Suomen itsemääräämislakien pitää olla yhdenmukaiset sopimuksen artikloiden kanssa.

Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvomaan nimetään Suomessa viranomaistaho ja samalla perustetaan sopimuksen koordinointijärjestelmä.

.
.