Tuomiopäivä – syyllistyivätkö Talvivaara-pomot ympäristörikokseen? Massiivinen oikeusjuttu pähkinänkuoressa

Kainuun käräjäoikeus antaa kansliatuomion Talvivaaran ympäristörikosasiassa perjantaina iltapäivällä. Neljää kaivosyhtiön johtajaa syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Kyse on monella tapaa poikkeuksellisesta juttukokonaisuudesta.

Kotimaa
Kaivosalue Sotkamossa.
Kaivosalue Sotkamossa.Tiina-Leena Kurki / Yle

Talvivaaran ympäristörikosasian oikeuskäsittely on monella tavalla poikkeuksellinen. Vastaavia ympäristövahinkoihin ja ympäristörikoksiin liittyviä oikeudenkäyntejä ei ole Suomessa juuri ollut.

Suuruusluokaltaan kyse on täysin poikkeuksellisesta ja asialtaankin harvinaisesta jutusta, arvioi ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa viime vuoden elokuussa Ylelle oikeuskäsittelyn alkaessa.

Majamaan mukaan oikeudenkäynnissä testataan Suomen lakien lisäksi sitä, miten EU:n säätämät lait toimivat Suomessa. Suomessa ei ole esimerkiksi käsitelty lainkaan ympäristöjuttuja, jotka liittyvät ennallistamiseen.

Törkeästä ympäristön turmelemisesta syytettynä ovat toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen sekä kaivoksen entinen johtaja ja osastopäällikkö.

Syytteet koskevat muun muassa laiminlyöntejä, jotka ovat tapahtuneet kaivosyhtiön suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa ja ympäristö- ja vesitalousluvan hakemisessa. Lisäksi syytettyjen epäillään laiminlyöneen ympäristöasioita kipsisakka-altaan rakentamisessa ja käyttöönotossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sijoittamisessa.

Oikeus istui pari kuukautta

Kainuun käräjäoikeudessa juttua käsiteltiin parin kuukauden ajan suuren mediahuomion ympäröimänä. Oikeus myös jalkautui Talvivaaran nikkelikaivoksen alueelle tutustumaan surullisen kuuluisaan kipsisakka-altaaseen, joka on vuotanut useasti. Marraskuussa 2012 kipsisakka-altaan iso vuoto pilasi kaivoksen lähimpiä vesistöjä.

Kaivosaluetta esitellään korkealta näköalapaikalta ihmisille.
Kainuun käräjäoikeus tutustui kaivosalueeseen syyskuun lopussa viime vuonna.Tiina-Leena Kurki / Yle

Jutun laajuudesta kertoo myös se, että esitutkinta kesti kaksi vuotta ja aineistoa kertyi noin 4 000 sivua. Poikkeuksellista on myös se, että jutussa on kaksi syyttäjää, sillä tiettävästi ympäristörikosjutuissa ei ole näin aiemmin ollut.

Kainuun käräjäoikeus on käsitellyt samalla myös pelkästään Pekka Perää koskevaa syytettä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjän mukaan Perä on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti Talvivaaran kaivoksella pumpattiin määräysten vastaisesti ja ilman ympäristölupaa kaivosalueen avolouhokseen raffinaattia eli metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta. Liuos sisältää ympäristölle haitallisia pitoisuuksia metalleja ja muita haitta-aineita.

Syytetyt kiistävät syytteet

Pekka Perä on edelleen Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön tuotto on tullut lähinnä kalkkilaitoksen vuokrasta ja palvelujen myynnistä Sotkamon nikkelikaivosta pyörittävälle Terrafamelle. Harri Natunen puolestaan on valtion omistamassa Terrafamessa johtotehtävissä.

Pekka Perä menossa istuntosaliin.
Kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä saapuu käräjäoikeuteen asianajajansa perässä syksyllä 2015.Miia Roivainen / Yle

Syyttäjä vaatii syytetyille ehdollisia vankeusrangaistuksia ja sakkoja. Syyttäjän mukaan ympäristöasioita on laiminlyöty kaivoksen perustamisesta lähtien. Syytetyiltä vaaditaan yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon konkurssipesän kanssa 13,3 miljoonan euron korvauksia rikoshyötynä.

Lisäksi syyttäjä vaatii Talvivaara Sotkamo Oy:lle 850 000 euron suuruista yhteisösakkoa törkeästä ympäristön turmelemisesta. Se on suurin mahdollinen yhteisösakko, jonka laki tuntee.

Syytetyt ovat kiistäneet syytteet ja vaativat niiden hylkäämistä. Samoin he vaativat myös korvausvaatimusten hylkäämistä.

Kainuun käräjäoikeus antaa jutussa kansliatuomion 13. päivä toukokuuta kello 13. Todennäköistä on, että jutun käsittely ei jää alioikeuteen, vaan käsittely jatkuu vielä muissa oikeusasteissa.