Pohjavesitutkimukset alkavat Rautjärven Laikossa

Geologian tutkimuskeskus tutkiii Rautjärvellä Laikon pohjavesialueen geologista rakennetta. Maastotyöt alkavat toukokuussa ja jatkuvat syyskuun loppuun saakka.

Rautjärvi

Laikon pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys alkaa Rautjärven Laikossa.

Erilaisten mittausten ja kairausten avulla hankitaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Kairauksia elokuussa

Kallioperään asennetaan kahdeksaan pisteeseen pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

– Kallioperän kairaukset tehdään elokuussa, kertoo Olli Sallasmaa Geologien tutkimuskeskuksesta.

Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Rautjärven kunnan, Imatran kaupungin, Ruokolahden kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Maastotyöt alkavat toukokuussa ja jatkuvat syyskuun loppuun saakka.