Energiateollisuus: tuulivoiman tukeminen uhkaa koko energiatuotantoa

Energiateollisuus vaatii sähköntuotannon tukemisen lopettamista. Erityisesti tuulivoiman voimakas tukeminen on energiateollisuuden mukaan sekoittanut energiamarkkinat ja muuttanut muun energiantuotannon kannattamattomaksi.

Kotimaa
Tuulivoimaloita Tervolassa
Tuulivoimaloita TervolassaJarmo Honkanen / Yle

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mukaan energiamarkkinat eivät kaipaa enää tukia, koska Suomen ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet täyttyvät muutenkin.

– Nythän esimerkiksi tuulivoimaan menee jopa 300 miljoonaa euroa vuodessa ja arvioidaan, että tämä nykyinen tukijärjestelmä tulee johtamaan ehkä jopa 3,5 miljardin euron kustannuksiin.

Naukkarinen näkeekin, että tukien lopettamisella hallitus saa kaivattuja säästöjä rankkojen leikkauksien sijaan. Naukkarinen ei pidä tuulivoiman tukemista enää tarpeellisena, koska Suomi on saavuttanut EU:n asettamat tavoitteet uusiutuvan energian osalta.

– Kun tavoitteet saavutetaan, niin minkä takia tämmöisistä tukijärjestelmää tarvittaisi. Kun mietitään tulevaisuuden ohjausjärjestelmää, niin tukijärjestelmät ei ole ehkä se luontevin ratkaisu, arvelee Juha Naukkarinen.

Tuet sekoittavat ja vääristävät markkinat

– Kun tuetaan yhtä tuotantomuotoa, niin se laskee sinänsä markkinahintaa, mutta ne kustannukset kerätään muualta, veroina tai muina maksuina. Sitä kautta sitten kokonaiskustannukset nousevat, mutta markkinahinnat laskevat. Tämä johtaa siihen, että markkinoilta ei tule enää signaaleja oikeanlaisille investoinneille ja se voi johtaa sitten moniin ongelmiin markkinoiden toiminnassa, selittää näkemystään Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Se tuo sellaista tuotantoa jota me ei tarvita

Juha Naukkarinen

Naukkarisen mukaan näitä ongelmia ovat muun muassa se, että energiantuotanto muuttuu kannattamattomaksi ja investoidaan vain sellaista energiatuotantoa jota on jo riittävästi.

– Se tuo sellaista tuotantoa jota me ei tarvita, se vaihtelee valtavasti. Me tarvitaan markkinoilla nyt lisää tehoa ja lisää säätövoimaa, joustavaa tuotantoa. Tuet häiritsevät tällaisten tuloa markkinoille ja sitä kautta tulevaisuudessa ehkä koko järjestelmän toimivuutta.

Ilman tukia monipuolisemmat markkinat

Juha Naukkarinen on sitä mieltä, että energiateollisuus ei kaipaa tukia ollenkaan.

– Me uskotaan siihen, että jos markkinoiden annettaisiin toimia, niin markkinaehtoiset ratkaisut olisivat tehokkaita ja ne toisivat oikean määrän oikeanlaista, tarvittavaa tuotantoa markkinoille. Me halutaan, että markkinoiden toimintakyky palautetaan.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja pitää terveimpänä markkina sellaista jossa energiaa tuotetaan monipuolisesti. Pienimuotoinen aurinkoenergian tuotanto myös kotioloissa kuuluu osana markkinoihin.

Me halutaan, että markkinoiden toimintakyky palautetaan

Juha Naukkarinen

– Tämä on ilman muuta yksi mahdollisuus meille. Toki sen rooli kokonaisuutena tulee olemaan suhteellisen maltillinen, mutta kyllä me toimitaan sen eteen, että se pystyttäisiin ottamaan mukaan tähän koko energiamarkkinoiden toimintaan mahdollisimman tehokkaasti. Eli kyllä me lähdetään siitä, että asiakkailla on oltava mahdollisuus myös omiin ratkaisuihin.