Juoksuhautojen tuho Lahdessa kielii, ettei kulttuuriympäristöstä piitata – "Jotkin muut arvot ovat vallalla"

Sisällissodan muinaismuistojen tuhoa arvioiva Museoviraston intendentti suree piittaamattomuuden lisääntymistä. Lahden MM-latujen leventämiseen ei pyydetty lausuntoa tai lupaa eikä kaavamääräyksiä noudatettu, mikä on vastoin muinaismuistolakia.

urheilu
Museoviraston katselmus Lahdessa.
Tuija Veirto / Yle

Museoviraston päätös Lahden urheilukeskuksen muinaismuistoalueen tuhoista valmistuu aikaisintaan kesäkuun alussa. Tiistaisen maastotarkastuksen raporttia vasta laaditaan, minkä jälkeen museovirasto odottaa Lahden kaupungilta vastinetta.

Sen jälkeen virasto päättää mahdollisista jatkotoimista.

MM-hiihtojen latulevennysten aiheuttamat tuhot sisällissodan aikaisille taistelukaivannoille ovat Museoviraston intendentin Eeva-Liisa Schulzin mukaan esimerkki kasvavasta piittaamattomuudesta kulttuuriympäristöä kohtaan.

Piittaamattomuus on kasvanut ihan tavattomasti. Jotkut muut arvot on vallalla.

Eeva-Liisa Schulz

– Semmonen vaikutelma on ollut viimevuosina kaikilla meillä kulttuuriperinnön kanssa työskentelevillä asiantuntijoilla, että piittaamattomuus on kasvanut ihan tavattomasti. Jotkin muut arvot on vallalla kuin arvokkaiden ympäristöjen huomioiminen.

Lahden tapaus ei ole ainutlaatuinen – muinaismuistokohteisiin kajotaan muuallakin.

– Lahden jälkeen odottaa jo seuraava tapaus, indendentti paljastaa.

"Arkeologit eivät tee tahallisesti viivytyksiä"

Latu-uria ryhdyttiin leventämään vauhdilla Lahdessa vuoden 2017 MM-kisoja viime kesänä. Sisällissodan aikaiset taistelupaikat jäivät maansiirtotöiden alle syksyllä, ja tuhoista nousi kohu talvella.

MM-latujen leventämiseen ei pyydettty lausuntoa Lahden kaupunginmuseolta eikä tarvittavia lupiakaan hankittu. Tiistaiseen maastotarkastukseen osallistunut Schulz pitää tilannetta valitettavana.

– Alueella on voimassa olevat kaavat ja niissä on aivan selkeästi sanottu kuinka pitäisi toimia ja menetellä. Täytyy olla Lahden kaupungin sisäinen ongelma, kun ei ole noudatettu kaavoja ja kaavamääräyksiä. Kyllä tässä on kyseessä laajempaakin piittaamattomuutta, Schulz toteaa.

Museoviraston intendentti muistuttaa, että muinaismuistolakia on kaikkien toimijoiden noudatettava.

Ymmärtämättömyyttään on kenties pelätty, että tulee suunnattomia viivytyksiä.

Eeva-Liisa Schulz

– Ymmärtämättömyyttään on kenties pelätty, että tulee suunnattomia viivytyksiä. Arkeologit eivät tee tahallisesti viivytyksiä.

Toriparkin kaivaukset sujuivat hyvin

Schulz ihmettelee MM-latujen kohdalla sattunutta kömmähdystä, koska aiemmin yhteistyö Lahdessa on sujunut.

– Lahdessahan tehtiin taannoin arkeologisia kaivauksia toriparkin takia. Näissä asioissa on neuvoteltu hyvin.

Sosiaalisen median kaupunkiryhmässä on kyseenalaistettu Lahden urheilukeskuksen kohteiden historiallinen arvo ja pohdittu, miksi heinittyneitä kuoppia pitää suojella.

– Se on alueena ainutlaatuinen. Siellä käytiin sisällissodan aikana taisteluja ja siellä on sekä punakaartilaisten että saksalaisten taistelukaivantoja muistoina historiallisesta tapahtumasta. Ei ole yksinomaan kysymys vain muinaisjäännöksistä. Siellä on myös valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Schulz perustelee.