Lentosotakoulun patsaskiista paisuu Kauhavalla – Ely-keskus voi tulla väliin

Lentosotakoulun kilta siirsi viikko sitten omin luvin pois muistomerkin entiseltä lentosotakoulun alueelta. Kilta on väläytellyt myös aluetta symboloivan Fouga-patsaan siirtoa. Tapahtumista on jo vireillä poliisitutkinta. Myös viranomaiset seuraavat tiiviisti tapahtumia, sillä alueen suojeluprosessi ja kaavoitus ovat kesken.

Kotimaa
Kahden Fougan patsas paljastettiin lentosotakoulun alueella 30 vuotta sitten.
Pasi Takkunen / Yle

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus voi tarvittaessa puuttua Kauhavan Fouga-patsaan siirtoaikeisiin. Valtion viranomaisella on mahdollisuus asettaa vaarantamiskiellon, joka estäisi patsaan siirron muualle. Ely-keskuksen ylitarkastaja Juhani Hallasmaa korostaa kuitenkin, että ensin on oltava selvillä omistussuhteet.

Lentosotakoulun kilta on siirtänyt vastoin alueen nykyisen omistajan, LSK Business Parkin, tahtoa jo viikko sitten sotilaslento-onnettomuuksissa kuolleiden muistomerkin pois lentosotakoululta Kauhavan kirkkopihalle. Killan puheenjohtaja Tapani Terämaa on sanonut, että kilta aikoo siirtää pois alueelta myös lentosotakoulun tunnetuimman maamerkin Fouga-patsaan. Kiltalaisten mukaan lentosotakoulualueen luonne on muuttunut, eikä sovi enää muistomerkin ja patsaan kotipaikoiksi. Lentosotakoulun alueella toimii muun muassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.

"Emme halunneet lähteä korkealta sanomaan"

Museovirasto ja Ely-keskus näkevät, että muistomerkin ja patsaan oikea paikka on edelleen entisellä lentosotakoulualueella.

– Emme ole halunneet valtion taholta lähteä korkealta sanomaan, mitä esineitä tai asioita siellä saisi olla tai pitää olla, vaikka olemmekin sitä mieltä, että ne aika luontevasti siihen ympäristöön kuuluvat. Mielellämme näkisimme, että osapuolten kesken syntyisi yhteisymmärrys, toteaa ylitarkastaja Juhani Hallasmaa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Juhani Hallasmaa johtaa lentosotakoulun alueella tehtävää suojeluprosessia, joka käynnistyi, kun Senaattikiinteistöt myi puolustusvoimien käytöstä vapautuneen alueen yksityiselle yritykselle. Myös Kauhavan kaupunki laatii alueelle parhaillaan osayleiskaavaa. Ely-keskus olisi voinut asettaa lentosotakoulualueelle vaarantamiskiellon jo suojeluprosessin alussa, mutta siihen ei ollut näköpiirissä mitään tarvetta.

– Emme halunneet rajoittaa alueen käyttöä turhaan, kun asiat etenivät positiivisessa hengessä. Tämä muistomerkkikiista tuli eteen aika yllättäen, Juhani Hallasmaa perustelee.

Omistussuhteet selvitettävä ensin

Ely-keskuksella on edelleen mahdollisuus joko alueen omistajan esityksestä tai oman harkintansa mukaan asettaa Fougien osalta alueelle vaarantamiskiellon, joka estäisi niiden siirron.

– Kyllähän se on täysin mahdollista ja kyllähän sitä on jouduttu miettimään, mutta tämä omistusasia on tässä tärkeä. Vähän tässä liikutaan harmaalla alueella siltä osin, että kuuluvatko muistomerkit ja patsaat lentosotakoulun kiinteään, historialliseen hahmoon vai ovatko ne ulkopuolista, enemmän irtainta omaisuutta alueella, Juhani Hallasmaa aprikoi.

Lentosotakoulun nykyinen omistaja on tehnyt jo siirretystä muistomerkistä poliisille tutkintapyynnön. Pahimmillaan voi käydä niin, että muistomerkkiomistukset ratkeavat vasta oikeudessa.

Lisämaustetta suojelulle

Juhani Hallasmaa myöntää, että lentosotakoulualueen suojeluprosessista tuli monimutkaisempi kuin mitä hän osasi odottaa.

– Kyllä tämä kiista antaa lisämausteen. Siinä mielessä tilanne on hyvä, että kaikki tuntuvat arvostavan lentosotakouluun ja sen muistoon liittyviä asioita. Eli suojeluasia on positiivisella raiteella. Kysymys on lähinnä siitä, missä suojellaan ja mitä, Juhani Hallasmaa huomauttaa.

Kauhavan kaupungin osalyleiskaavan laadinta alueelle on vasta alkuvaiheessa.