250-vuotias sukutila siirtyy nuorelle polvelle – veljekset kasvoivat yrittäjyyteen isän mukana traktorissa

Juntin sukutilalla Tornion Liakassa yrittäjyys on siirtymässä nuorelle polvelle. Veljeksillä on aikeita laajentaa maitotilaa, kun sukupolvenvaihdos saadaan tehtyä.

Kotimaa
Iikka Juntti.
Iikka Juntti valmistuu vuoden kuluttua kotieläinagrologiksi. Samoihin aikoihin hän ottaa vastuun sukutilasta veljensä kanssa.Riikka Rautiainen / Yle

Jo pihapiiristä näkee, että Juntin tilalla viime vuosikymmenet ovat olleet kasvun aikaa. Pihassa on neljä yhä käytössä olevaa navettarakennusta. Ne ovat joko laajennuksia tai kokonaan uusia. Kaikki ne ovat jääneet pieniksi, paitsi viimeisin,vuonna 2008, rakennettu pihattonavetta.

Vuonna 1765 perustetulla sukutilalla vietettiin hiljattain 250-vuotisjuhlia. Tämä vuosi on varattu sukupolvenvaihdoksen läpikäymiseen ja sen jälkeen maitotila siirtyy alle 30-vuotiaille veljeksille Iikka ja Erkka Juntille.

– Meillä on semmoinen usko tähän hommaan, että niin kauan kuin Tornionjoessa virtaa vettä, lypsetään Juntissa lehmiä, luonnehtii Erkka.

Erkka Juntti.
Erkka Juntin kontolla ovat jatkossa tilan konehommat.Riikka Rautiainen / Yle

Kaikkeen varaudutaan, myös toisen lähtemiseen muualle

Veljekset ovat kasvaneet tietoisina tilan pitkästä historiasta ja tulevasta vastuusta, joten muuta uraa ei ole tarvinnut liiemmin miettiä.

– Tämä on ollut jonkinlainen valinta lapsuudesta saakka. Ehkä isä on ohjaillut jonkin verran oikeaan suuntaan, kun pienestä pitäen on kuljettu mukana traktorissa ja näin opittu tilan töihin, naurahtaa Erkka.

Veljesten työnjakokin on aina ollut selvä. Iikka valmistuu agrologiksi vuoden kuluttua.

– Erkka on aina ollut paljon enemmän kiinnostunut konehommista, joten hänen työnsä painottuvat sinne ja minulle jää kotieläinpuoli, luonnehtii Iikka.

Molemmilla on luja luottamus siihen, että hommat saadaan tilalla toimimaan, kun kumppani on lapsuudesta saakka tuttu. Oman veljen kanssa uskaltaa olla reilusti myös eri mieltä.

Juntin tilalla sukupolvenvaihdoksessa lähdetään siitä, että molemmat veljekset ovat tilalla töissä kuten tähänkin asti. Siihenkin varaudutaan, että jos jompikumpi lähtee joskus muualle, toinen ei jää pulaan.

"Meidän tuotteen hinnan päättää joku muu"

Veljeksillä on selvä näkemys, että he ovat hyppäämässä maatalousyrityksen johtoon. Se on suunnitelmallista liiketoimintaa, jossa päätöksiä tehdään usean vuoden tähtäyksellä.

– Poikkeuksena muihin yrityksiin on kuitenkin se, että meidän tuotteen hinnan päättää joku muu. Se monimutkaistaa asioita ja kun maataloutta vielä säädetään aika reippaalla kädellä, pohtii Iikka.

Maatalouteen liittyvä EU-byrokratia ei Juntin veljeksiä pelota, koska heillä ei ole kokemusta muunlaisista ajoista. Pikkutarkkaa säätämistä saisi heidän mielestään helpottaa, jotta yrittäjille jäisi aikaa itse työntekoon.

Vaikka EU-byrokratia kuormittaa maatalousyrittäjiä, eivät Iikka ja Erkka olisi lähteneet alalle ilman vahvaa luottamusta kotimaisen ruoan kysyntään.

– Kyllä jokainen sivistysvaltio pystyy oman kansansa ruokkimaan itse. Jos ruoantuotanto lopetetaan täältä, ruoka tuodaan muualta ja kuka silloin hinnan määrää, kysyy Iikka.

Tulevan kesän peltotöihin tilalla ei ole vielä päästy, mutta talven jäljiltä paljastuneita peltoja on käyty arvioimassa säännöllisesti. Ensi kesä on poikkeuksellinen siten, että 50 hehtaaria tilan pelloista on lohkaistu Liakan kylään leiriytyvälle suviseuraväelle.

– Käytännössä me joudutaan miettimään liikkumista pelloilla vähän uudestaan, mutta toivottavasti ennätetään päästä korjaamaan säilörehua seurakentän alle jääviltä pelloilta edes jonkin verran ennen kuin suviseurat alkavat, sanoo Erkka.