Talvivaaran johdolle sakkotuomioita ympäristörikoksesta – yhtiölle yhteisösakko

Syyttäjän kovat vaatimukset kaatuivat Kainuun käräjäoikeudessa. Talvivaara-pomot saivat sakkoa ja rikosnimike lieveni. Yhden syytetyn syytteet hylättiin. Käräjäoikeus hylkäsi Pekka Perän oman syytteen ympäristön turmelemisesta.

Kotimaa
Pekka Perä Talvivaara-oikeudenkäynnin alkaessa 4.8.2015
Pekka Perä oikeudenkäynnin alkaessa 4.8.2015.Kati Teirikko / Yle

Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perälle käräjäoikeus määräsi 90 päiväsakkoa (20 340 euroa), entiselle toimitusjohtaja Harri Natuselle 60 päiväsakkoa (7 740 euroa) ja kaivoksen johtajana toimineelle Lassi Lammassaarelle 60 päiväsakkoa (6 540 euroa). Heidät tuomittiin ympäristön turmelemisesta eli rikosnimike lieveni syyttäjän esittämästä.

Osastopäällikkönä toimineen Ville Heikkisen syytteet hylättiin. Valtio joutuu korvaamaan Heikkisen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat 626 000 euroa.

Talvivaara Sotkamo Oy tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 3,5 miljoona euroa. Yhtiölle määrättiin myös 300 000 euroon yhteisösakko, mikä on pienempi kuin syyttäjän vaatima summa.

Perä, Natunen ja Lammassaari sekä Talvivaara Sotkamo tuomittiin korvaamaan todistelukustannuksia valtiolle yli 1 500 euroa. Lisäksi yhtiö sekä tuomitut tuomittiin korvaamaan asianomistajien oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 10 000 euroa.

Oikeuden mukaan Talvivaara Sotkamon toiminnassa lyötiin laimin tutkia ja selvittää lipeän vaikutukset jäteveteen. Lisäksi yhtiö ei ollut päivittänyt tietoja käytetyistä kemikaaleista. Sen seurauksena ympäristölupahakemus oli käräjäoikeuden mukaan natriumin ja sulfaatin osalta olellisesti virheellinen.

Käräjäoikeuden tuomioperusteiden mukaan Pekka Perä ei huolehtinut, että yhtiössä selvitetään natriumin käytön vaikutukset vesipäästöihin. Perä on oikeuden mukaan törkeästä huolimattomuudesta päästänyt joulukuusta 2009 tai viimeistään tammikuun 2010 lopusta lukien kaivoksen alapuolisiin vesistöihin haitallisen korkeita määriä sulfaattia ja natriumia ilman laissa edellytettyä ympäristölupaa.

Oikeus perustelee tuomioita myös sillä, että vaikka päästöt pilasivat ympäristöä, ne eivät aiheuttaneet konkreettista vaaraa tai vahinkoa terveydelle. Ainoastaan marraskuun 2012 kipsisakka-altaan vuodon osoitettiin vuotaneen merkittävissä määrin kaivoksen lähivesistöihin.

Perän erillissyyte kaatui – toimi pakkotilanteessa

Pekka Perä oli syytetynä toisessakin syytteessä, mutta Kainuun käräjäoikeus hylkäsi syytteen ympäristön turmelemisesta niin sanotussa raffinaattijutussa. Talvivaara Sotkamo johti metallitehtaan väkevää kiertoliuosta eli raffinaattia kaivosalueella olevaan Kuusilammen avolouhokseen vuodenvaihteessa 2013–2014.

Oikeus katsoi Pekka Perän toimineen törkeän huolimattomasti, mutta johtaminen oli käräjäoikeuden mukaan sallittu pakkotilatekona, koska metallitehtaan prosessialtaat uhkasivat tulvia yli kaivoksen vaikean vesitilanteen vuoksi. Teko ei ollut oikeudenvastainen, joten käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Syyttäjällä kovat vaatimukset käräjien alussa

Törkeästä ympäristön turmelemisesta syytettynä olivat toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen sekä kaivoksen entinen johtaja ja osastopäällikkö. Kaikki syytetyt kiistivät syytteet. Natunen työskentelee Terrafamen metallientuotannon tuotantojohtajana.

Syyttäjä vaati Pekka Perälle vähintään vuoden ehdollista vankeusrangaistusta ja Harri Natuselle vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta. Entiselle kaivoksen johtajalle syyttäjä vaati vähintään 10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja osastopäällikölle vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Lisäksi syyttäjä vaati Talvivaara Sotkamo Oy:lle 850 000 euron suuruista yhteisösakkoa törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Tämän lisäksi syyttäjä vaati, että neljä syytettyä on tuomittava menettämään valtiolle yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon kanssa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 13,3 miljoonaa euroa.

Tutkinta alkoi jo 2011

Jutun esitutkinta alkoi jo vuonna 2011. Kaivoksen toimintaa valvova viranomainen Kainuun ELY-keskus oli yksi tahoista, joka teki Talvivaara Sotkamon toiminnasta rikosilmoituksen. Syytteet ympäristörikosoikeudenkäynnissä neljää syytettyä kohtaan nostettiin syksyllä 2014.

Talvivaara Sotkamo hakeutui konkurssiin 4.11.2014. Keväällä 2015 Pekka Perä sai erillisen syytteen ympäristön turmelemisesta.