Miljoonien eurojen korvaukset vielä selvittämättä Talvivaaran ympäristöjutussa

Kainuun käräjäoikeudella on vielä paljon työtä Talvivaaraan liittyvien korvausvaatimusten kanssa. Vahingonkorvauksia on vaadittu muun muassa vesialueiden ja kiinteistöjen arvon alentumisesta sekä metsätalouden tuoton menetyksestä.

Kotimaa
Suomen lain ensimmäinen osa ja puheenjohtajan nuija.
Korvausvaatimusten käsittelyn jatkamista voidaan harkita riippumatta riitä, haetaanko rikostuomioon muutosta.Arja Lento / Yle

Kainuun käräjäoikeus jatkaa yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten selvittelyä ja valmistelua Talvivaaran ympäristörikosasiassa. Käräjäoikeus on luonnehtinut korvausasiaa varsin monitahoiseksi ja erittäin laajaksi.

Korvausvaatimuksia on esittänyt 139 tahoa. Vaaditut vahingonkorvaukset vaihtelevat yksityishenkilöiden vaatimista kymmenistä tuhansista euroista Metsähallituksen vaatimaan 9 miljoonaan euroon.

Vahingonkorvauksia on vaadittu vahingontorjuntakustannuksista, vesialueiden ja kiinteistöjen arvon alentumisesta ja niiden käytölle aiheutuneesta haitasta, tonttien myynnin estymisestä aiheutuneesta taloudellisesta menetyksestä, majoitus- ja matkailuelinkeinolle aiheutuneesta taloudellisesta menetyksestä, kalataloudellisen tuoton menetyksestä ja metsätalouden tuoton menetyksestä.

Lisäksi vahingonkorvauksia on vaadittu käyttöveden menetyksestä johtuvista vedenoton järjestelykustannuksista, tien rakentamiskustannuksista, mökin ja saunan uudelleenmaalauskustannuksista, siivouskustannuksista, matkakuluista ja työaikamenetyksistä ja henkisestä kärsimyksestä.

Oikeus päättää käsittelyn jatkumisesta myöhemmin

Kainuun käräjäoikeus tulee kuulemaan asianosaisia kirjallisesti ennen kuin se päättää mahdollisesta käsittelyn jatkumisesta, oikeus kertoo tiedotteessaan.

Tämä ei tule tapahtumaan lähiviikkoina, koska asianosaisille on varattava riittävästi aikaa rikostuomioon perehtymiseen ja vahingonkorvausoikeudellisen tilannearvion tekemiseen. Lisäksi asianosaisille on varattava aikaa sen selvittämiseen, voidaanko asiat ratkaista oikeuden ulkopuolella.

Kainuun käräjäoikeus päätti viime vuoden huhtikuussa jakaa Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnin erillisiin rikos- ja vahingonkorvausoikeudenkäynteihin. Elokuussa oikeus määräsi, että yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten käsittely jätetään lepäämään kunnes rikosasia on ratkaistu lainvoimaisesti.

Käräjäoikeus totesi silloin, että korvausvaatimusten käsittelyn jatkamista voidaan harkita riippumatta siitä, haetaanko rikostuomioon muutosta.

Perjantaina 13. toukokuuta oikeus tuomitsi Talvivaaran johdolle sakkoja ympäristörikoksesta, Talvivaara Sotkamo Oy:lle 300 000 euron yhteisösakon ja 3,5 miljoonaa euroa menetettäväksi valtiolle.