Ympäristöoikeuden professori: Talvivaaralta vaadittavat vahingonkorvaukset maksaa Terrafame

Kainuun käräjäoikeuden päätös on perusteellinen ja monipuolinen, toteaa ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa. Hänelle ei tullut yllätyksiä Talvivaara-tuomiossa.

talous
Bioliuotuskasat kaivosalueella.
Tiina-Leena Kurki / Yle

Ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa näkee perjantaisen Talvivaara-tuomion olevan hyvin perusteellinen ja monipuolinen. Kainuun käräjäoikeuden antamassa kansliapäätöksessä on Majamaan mukaan käyty läpi tapahtumat huolellisesti kaikkien syytteissä olleiden osalta erikseen ja yhdessä Talvivaara Sotkamo -yhtiönkin osalta.

– Päätöksessä ei tullut minulle yllätyksiä. Pekka Perän 90 päivän päiväsakkorangaistus on siellä sakkoasteikossa korkeana pidettävä. En ajatellut, että vankeutta olisi tuomittu. Tämä asia on mittasuhteiltaan niin suuri, että se näyttäytyy ulospäin valtavana, mutta rikosoikeudellinen puoli siinä on hyvin pieni ja vaatimaton laadultaan.

Tulevaisuudessa ongelmana Majamaa näkee pilaantumisesta aiheutuvien korvausvaatimusten kohdentamisen.

– Jos Terrafame jatkaa toimintaa, se on vastuussa niistä. Konkurssiin meneminen ei vapauta vastuusta. Toiminnanharjoittaja, joka jatkaa toimintaa, on vastuussa. Tämä muodostaa vaikean ongelman toiminnan jatkamisen kannalta. Järjestelmä on luotu niin, että se, joka kärsii vahinkoa, tulee saamaan korvauksen.

Korvausvaatimukset menevät ympäristövahinkolain mukaan.

Majamaa ei tuomion kuultuaan osaa arvioida, meneekö Talvivaara-asia seuraavalle korkeusasteella. Ympäristöoikeuden professori kuitenkin huomauttaa, että perusteluiltaan parempaa päätöstä ei hevin mistään muualta saa, mutta lopputulos voisi tietenkin poiketa käräjäoikeuden päätöksestä.

Suuruusluokaltaan Talvivaaran oikeuskäsittely on ainutlaatuinen Suomen mittakaavassa ympäristöjuttuna.

Huolimattomuutta, ei tahallisuutta

Vesa Majamaa katsoo, ettei tuomiossa ole katsottu syytettyjen tehneen asioita tahallaan.

– Siellä on puhuttu huolimattomuudesta kaikkien osalta. Tämän takia rangaistuksissa on sovellettu lievempää rikoslain pykälää.

– Oma vaikeutensa tulee esille hyvin selkeästi tässä käräjäoikeuden tuomiossakin sen suhteen, että lupaehdotkin ovat olleet hiukan tulkinnanvaraisia. Varsinkin mitä tulee patojen rakenteisiin. Lietepäästöjen osalta osa on sellaisia, jotka on tietoisesti tehty pakon edessä, osaon ollut hallitsemattomia. Nämä kaikki vaikeuttavat juuri sen arviointia, mistä tässä on kyse rikosoikeudellisessa mielessä, Majamaa jatkaa.

Siellä on puhuttu huolimattomuudesta kaikkien osalta. Tämän takia rangaistuksissa on sovellettu lievempää rikoslain pykälää.

Vesa Majamaa

Pekka Perän omakohtainen syyte hylättiin. Majamaa toteaa, että rikoslaissa on hyvin paljon lieventämisperusteita, jotka tulevat sovellettavaksi rangaistavan teon kohdalla siten, että katsotaan missä tilanteessa teon on joutunut tekemään.

– Monissa kohdissa on ollut selvästi sellainen tilanne, ettei ole ollut muita vaihtoehtoja, mikä poistaa rangaistavuuden. Mutta vaikka rangaistavuus poistuu, se ei poista vahingonkorvausvelvollisuutta.