Vihreän talouden lumipalloefekti pyörii – kultaryntäykseen ehtii vielä mukaan

Energian ympärillä on menossa iso mullistus. Aloilla on miljardien mahdollisuudet, ja nyt olisi korkea aika toimia. Esimerkiksi Oulun seudulla tavoitellaan kymmeniä rahakkaita cleantech- ja biotaloushankkeita.

kiertotalous
Kempeleläinen Volter valmistaa puukaasuvoimaloita
Volter on oululainen cleantech-yritys, jonka tuotteet menee pääosin vientiin.Marko Siekkinen / Yle

BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula kertoo, että cleantech- ja biotaloushankkeiden ympärillä on käynnissä useita neuvotteluita koko ajan ja aiheen ympärille syntyy myös uusia yrityksiä. Muun muassa bioenergia- ja biojalostamohankkeita on useita. Oulun Energialla on suunnitteilla oma biovoimalaitos, ST1 rakentaa Kainuussa etanolitehdasta, Kuusamolla on omat hankkeensa käynnissä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut investointitukihakemuksia uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin yhteisarvoltaan lähes 3,5 miljardin euron edestä. Näistä hankkeista noin puolet sijaitsee alle 200 kilometrin säteellä Oulusta. Cleantech-yrityksille suunnattua digitaalista yhteisöä ylläpitävän Solved Oy:n toimitusjohtaja Janne Hietaniemi näkee alan kuhinan työssään.

Energian ympärillä on meneillään globaalisti iso vallankumous.

Janne Hietaniemi

– Olen käynyt kymmeniä kuntia läpi, enkä ole törmännyt yhteenkään kuntaan, jolla ei olisi biotalouteen liittyvää investointia, vähintäänkin suunnitteilla. Moni näistä hankkeista on jo liikkeellä. Isona esimerkkinä on Kemiin mahdollisesti tuleva iso laitos, jonne kiinalaiset ovat tekemässä miljardi-investoinnin.

Solved Oy:n toimitusjohtaja Janne Hietaniemi sanoo, että Cleantechistä on tullut jo valtavirtaa ja biotalous tekee voimakkaasti tuloaan. Kiertotalouteen tuli viime vuoden lopulla EU-direktiivi, joka vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin ja tätä kautta yrityksiin, Hietaniemi toteaa.

– Energian ympärillä on meneillään globaalisti iso vallankumous. Puolestaan Suomessa ja varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla on nyt aikamoinen eldoradon esiaste käynnissä.

Lumipalloefekti on jo käynnissä

Solved Oy:n toimitusjohtaja Janne Hietaniemi ennustaa, että viiden vuoden päästä emme enää tunnista nykymaailmaa samaksi. Hietaniemi hahmottaa tilannetta vertaamalla siihen kuinka lämpöpumppuja, tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa on lyhyessä ajassa otettu paljon käyttöön.

– Minusta se lumipallo on jo liikkeellä. Arvioisin, että noista 20 miljardin investoinneista seuraavan viiden vuoden aikana käytännössä toteutuu puolet. Kaikki eivät toteudu, se on selvä.

Biotalouden yksi positiivinen puoli on sen alueellisuus. Hietaniemen mukaan yleinen arvio on, että bio-, cleantech- ja kiertotalous toisivat yhteensä noin 150 000 työpaikkaa Suomeen.

– Bio- ja kiertotaloudessa on mahdollisuus, että raha ei lähtisi alueelta pois, Pariisiin tai vielä kauemmas. Se synnyttää myös työpaikkoja ja mahdollistaa energiariippumattomuutta. Nykymaailmassa on fiksua, kun energian saa läheltä.

Lähteminen uudenlaiseen liiketoimintaan vaatii myös uskoa

Janne Hietaniemen mukaan uuden toimintaympäristön syntyminen synnyttää myös uusia mahdollisuuksia uusille toimijoille. BusinessOulu on yhteistyössä Solvedin kanssa tunnistanut Oulun alueelta meneillään olevia tai suunnitteilla olevia investointeja bio-, cleantech- ja kiertotalouden ympärillä yhteensä 20 miljardin euron edestä.

Hietaniemi näkee uusia mahdollisuuksia paikallisille cleantech-yrityksille myös perinteisessä toiminnassa.

– Esimerkiksi valtatie neljän rakennushanke Oulusta Kemiin, johon investoidaan 155 miljoonaa euroa. Liikennevirasto on tehnyt kartoituksen Solvedin kanssa siitä, mitä cleantech-toimintaa tällaiset hankkeet voisivat käynnistää. Jos asia tehdään oikein, niin siellä on paljon muutakin kuin asfalttia ja kiveä. Siellä voi olla kierrätysmateriaaleja, ehkä jopa aurinkoenergiaa rakentamisessa.

Bio- ja kiertotaloudessa on mahdollisuus, että raha ei lähtisi alueelta pois.

Janne Hietaniemi

Tällä hetkellä yksi alan haaste on öljyn ja sähkön alhainen hinta, koska ne osaltaan hidastavat kehitystä. Hietaniemi pitää kuitenkin todennäköisenä, että pitkällä aikavälillä haetaan ei-fossiilisia ratkaisuja, materiaaleja ja polttoaineita.

– Toinen hidaste on rahoitus. Jotkut sanovat, että hyvät hankkeet kyllä löytävät rahaa, mutta kun olemme ensimmäisten joukossa liikkeellä, niin se on silloin myös uskon asia. Tarvitaan riittävän visionäärisiä johtajia.

Hietaniemi toteaa nähneensä, että energialaskelmia voi tehdä monella tapaa. Hänen mukaansa myös eri yliopistot esittelevät erilaisia laskelmia samasta asiasta.

Johtajuutta kaivataan

– Johtajien tulisi päättää, että asioita tehdään, koska se on riittävän kannattavaa, eikä mietittäisi onko takaisinmaksuaika yksitoista vai seitsemän vuotta, koska se on kuitenkin panostus tulevaisuuteen.

Solvedin toimitusjohtajan mukaan nyt odotellaan, mistä johtajuutta löytyy.

– Tuleeko se ylhäältä kuten aikanaan, vai tuleeko se alhaalta. Itse uskon, että alhaalta. Löytyy uusia yhteisöjä ja yhteenliittymiä, jotka aikansa ovat odottaneet, että kun ylhäältä ei tule, niin tehdään itse.

Esimerkiksi seuraavat kaupunginosat voitaisiin rakentaa kiertotalouden periaatteella, vaikka uudenlaisista materiaaleista.

Janne Hietaniemi

Janne Hietaniemi toivoo, että hänen peräänkuuluttamaa johtajuutta löytyisi jostain kaupungista, joka haluaisi olla kiertotalouden edelläkävijä.

– Esimerkiksi seuraavat kaupunginosat voitaisiin rakentaa kiertotalouden periaatteella vaikka uudenlaisista materiaaleista. Nyt asioita pitäisi tehdä uudella tavalla, koska se on ainoa tapa oppia nopeasti. Toinen tapa on odottaa, että muut tekevät, ja seurata perässä.

Oulussa uusia cleantech- ja biotaloushankkeita esitellään muun muassa elokuun TeollisuusSummitissa Oulussa.