Perän asianajaja perustelee hoviin valitusta: "Ei ole tapahtunut mitään rikosta"

Pekka Perän asianajajan Markus Kokon mukaan heillä on hyvät perusteet valittaa Perän saamasta tuomiosta hovioikeuteen. Myös sakkotuomion saaneen kaivoksen entisen johtajan asianajaja valittaa tuomiosta hoviin.

Talvivaara
Pekka Perä menossa istuntosaliin.
Miia Roivainen / Yle

Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perän asianajaja Markus Kokon mukaan rikoksen tunnusmerkit eivät täyty Pekka Perän kohdalla. Kokko sanoo, että Talvivaarassa on ollut kyse luvanvaraisesta toiminnasta, jota viranomaiset ovat jatkuvasti seuranneet.

– Kyllä me tuomioon olemme siltä osin tyytyväisiä, että suurin osa syytekohdista, joista Pekka Perää syytettiin, hylättiin, ja häntä ei tuomittu törkeästä ympäristön turmelemisesta. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että rikoshyötyä koskeva 13 miljoonan euron vaatimus hylättiin, sanoo Kokko.

Perän saama tuomio 90 päiväsakkoa (20 340 euroa) oli huomattavasti lievempi kuin syyttäjän rangaistusvaatimukset, mutta Perän asianajaja aikoo valittaa tuomiosta.

– Tuomiosta tullaan siltä osin valittamaan, että Perä on tuomittu ympäristön turmelemisesta. Katsomme, että siltä osin tuomio on sellainen, että meillä on hyvät perusteet valittaa siitä hovioikeuteen.

Käräjäoikeus on päätynyt virheelliseen ratkaisuun katsoessaan, että Perä olisi joidenkin tiettyjen syytekohtien osalta syyllistynyt rikokseen.

Markus Kokko

– Käräjäoikeus on päätynyt virheelliseen ratkaisuun katsoessaan, että Perä olisi joidenkin tiettyjen syytekohtien osalta syyllistynyt rikokseen. Meidän käsityksemme mukaan asiassa ei ole tapahtunut mitään rikosta. Sen johdosta valitus hovioikeuteen tullaan tekemään, Kokko jatkaa.

Käräjäoikeuden mukaan Perä oli jättänyt päivittämättä kaivoksen ympäristöluvan tietoja.

– Siitä olemme eri mieltä ja varsinkin siitä, että kuinka se suhtautuu Pekka Perän omaan huolellisuuteen ja mikä hän osuutensa on asiassa.

Markus Kokon mukaan oikeudenkäynti oli poikkeuksellinen.

– Poikkeuksellista oli se, että kyse on ympäristöluvalla harjoitetusta toiminnasta. Kyse ei ole siitä, että olisi tahallisesti pyritty peittelemään ympäristövaikutuksia. Kyse on luvanvaraisesta toiminnasta, jota viranomaiset ovat jatkuvasti seuranneet.

Harri Natusen asianajaja ei kommentoi

Myös entisen kaivoksen johtajan asianajaja kommentoi tuomiota niin, että he ovat tyytyväisiä siihen, että 12 syytekohdasta vain yksi luettiin kaivoksen johtajan syyksi. Syytekohta koski vesien säilyttämistä kipsisakka-altaan lohkolla yksi. Tästä syyksi luetusta syytteestä he tulevat valittamaan hovioikeuteen. Entinen kaivoksen johtaja sai ympäristön turmelemisesta 60 päiväsakkoa (6 540 euroa).

Harri Natusen asianajaja ei kommentoi Natusen saamaa tuomiota.

Törkeästä ympäristön turmelemisesta syytettynä olivat toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen sekä kaivoksen entinen johtaja ja osastopäällikkö. Kaikki syytetyt kiistivät syytteet käräjäoikeudessa. Oikeus hylkäsi osastopäällikön syytteet.