ELY-keskus: Talvivaara-tuomiot eivät muuta ympäristölupien valvontaa

Talvivaaraa koskevalla oikeudenkäynnillä ja sen tuomioilla ei ole vaikutusta valvovan viranomaisen toimintaan. Valvontaa tehdään jatkossakin sen mukaan miten lupaehdot on kirjoitettu.

Talvivaara
Talvivaaran purkuputken ympäristölupapäätös.
Tuomas Hirvonen / Yle

Kainuun ELY-keskus ei lähde kommentoimaan Kainuun käräjäoikeuden antamia tuomioita ja niiden rangaistusastetta. Valvovana viranomaisena Kainuun ELY-keskus teki tutkintapyynnöt ympäristörikosepäilyistä, jotka johtivat viranomaisten tekemiin syytteisiin, joista tuomiot annettiin perjantaina.

Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen ei koe olevansa siinä asemassa, että lähtisi kommentoimaan oikeuden antamia tuomiota.

– Oikeuden tuomioita emme lähde kommentoimaan, niitä kommentoivat syyttäjät ja syytetyt, sanoo Pääkkönen.

Viranomaisvelvoite täyttyi

Käräjäoikeuden päätös kertoo Pääkkösen mielestä sen, että heidän valvovana viranomaisena epäilemät luparikkomukset olivat rangaistavia.

– Tutkintapyynnön tehneenä olemme täyttäneet viranomaisvelvoitteen, mutta rangaistuksen asteeseen emme ota kantaa.

Niitä kommentoivat syyttäjät ja syytetyt.

Kari Pääkkönen

Ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Marjamaa arvioi Ylelle käräjäoikeuden tuomiota, jossa tulee esiin se, että lupaehdot ovat olleet tulkinnanvaraisia, varsinkin mitä tulee patojen rakenteisiin. Tähän valvovan viranomaisen edustaja Kari Pääkkönen ei ota kantaa.

– On hyvin vaikea lähteä arvioimaan lupaehtojen tulkinnanvaraisuutta. Olemme pyrkineet valvomaan lupaehtoja niin kuin ne ovat kirjoitettu.

Valvonta ei muutu

ELY-keskuksen tekemään valvontaan oikeuden päätökset eivät tuo muutoksia.

– Nämä asiat käsiteltiin jo aikoinaan näiden tapausten ja havaintojen yhteydessä. Ympäristöministeriö tarkensi jo silloin tarvittavilta osin valvontaohjeistusta ja ympäristösuojelulain säädäntöä, joten ne on huomioitu jo silloin aikoinaan vuosia sitten, sanoo Pääkkönen.

Tutkintapyynnön tehneenä olemme täyttäneet viranomaisvelvoitteen.

Kari Pääkkönen

Pitkään kestäneen ja ylemmissä oikeusasteissa jatkuvan oikeuskäsittelyn aikana ELY-keskuksessa on suoritettu viranomaisvalvontaa koko ajan.

– Tämä ympäristöoikeudellinen käsittely ei vaikuta meidän lupiin ja niiden valvontaan millään tavalla. Valvonta perustuu kulloinkin lainvoimaisiin lupiin, jotka ovat muuttuneet vuosien kuluessa ja varmasti tulevat muuttumaan jatkossakin.

– Mehän valvomme vain lupaviranomaisen antamia lupia ja toisaalta tarkennamme niitä Vaasan hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden tarkentavien päätösten suhteen, kertoo Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen.