"Harvinaisen kovaa painostusta" – maa-alueiden lunastaminen repii Pirkkalassa

Osa Niemenmaan ranta-asukkaista on valmistautunut menemään oikeuteen saadakseen pitää rantakaistan, jonka kunta on kaavoittanut yleiseksi puistoksi. Ihmetystä ovat herättäneet myös Partolan alueen maakaupat, joilla kunta hankkii maata tulevaa ratikkalinjaa varten. Pormestarin puolestaan on yllättänyt kuntaan kohdistunut kova painostus.

Kuva: Ville Hakonen / Yle

En mä voi ymmärtää, että kunnalle olisi niin paljon hyötyä tästä maakaistaleesta kuin mitä me menetetään.

Heikki Ärrälä

Maa-alueiden lunastaminen kuumentaa tunteita Pirkkalassa. Kunta on varannut ydinkeskustan tuntumassa olevan Niemenmaan ranta-alueen kaavoituksessa yleiseksi virkistysalueeksi ja aikoo lunastaa maakaistaleen alueen asukkailta.

Rantatonttien omistajien mukaan alueella on riittävästi puistoaluetta, eikä lunastukselle ole tarvetta.

– Pahin pelko on varmasti se, että kunta laajenee meidän pihaan. Me menetetään omaa pihaa ja saadaan taloudellista tappiota huomattavasti. En mä voi ymmärtää, että kunnalle olisi niin paljon hyötyä tästä maakaistaleesta kuin mitä me menetetään, sanoo Niemenmaan asukas Heikki Ärrälä.

Pirkkalan mukaan lunastukselle on pakottavat perusteet, sillä asemakaavassa kaistale on ajateltu viheryhteydeksi ydinkeskustan lähellä olevan Virkaniemen ulkoilualueelle.

Kunta perustelee hankintaa myös kuntalaisten yhdenvertaisuudella sekä pääsyllä vesi- ja viemäriverkoston huoltotöihin alueelle.

Kunnalla on velvoite lainsäädännön puitteissa toteuttaa nämä viheralueet

Tuija Hippula

– Kunnalla on velvoite lainsäädännön puitteissa toteuttaa nämä viheralueet ja nehän on tarkoitetut myös muita kuntalaisia varten.

– Tässä on asemakaavassa punnittu jo aikanaan se, onko yksityisen etu tärkeämpi kuin yhteisön etu ja siinä on todettu, että se yhteisön etu on tärkeämpi eli puistot kuntalaisille ovat tarpeellisia. Se tulee jo lainsäädännöstä, että tulee olla määrätty määrä viheralueita, kertoo Pirkkalan maankäyttöinsinööri Tuija Hippula.

Merkintä vanhoissa kauppakirjoissa

Alueen asukkaat eivät niele kunnan perusteita ja ovat valmistautuneet viemään asian oikeuteen.

– Eihän kunnalla mitään pakkoa ole lunastaa. Varsinkaan, kun tämä tulee maksamaan yhteensä sellaisen 3-4 miljoonaa euroa kunnalle, kun kaikki oikeusasteet on käyty läpi, Ärrälä sanoo.

Kun nämä nykyiset maanomistajat ovat ostaneet, niin kauppakirjassa on lukenut, että tämä puistoaluetta

Tuija Hippula

– Tämä ei oikeastaan tee kuin huonoa mainetta Pirkkalalle, että riidellään kaikissa oikeusasteissa tällaisista maakappaleista, Ärrälä jatkaa.

Kiinteistötoimituksessa Maanmittauslaitos on määrännyt koko alueen lunastushinnaksi korvauksineen 950 000 euroa. Summa kattaa maapohjan, rakennukset, rakennelmat, laitteet ja kasvillisuuden.

Maanomistajilla on mahdollisuus valittaa korvauksista. Kanta-Hämeen käräjäoikeuden maaoikeus on joulukuussa 2013 antamassaan päätöksessä todennut, että kunnalla on oikeus lunastusmenenettelyyn alueen osalta.

Pirkkala on vetkutellut alueen hankkimisen kanssa noin 30 vuotta – lunastamisen mahdollistava asemakaava on valmistunut jo 80-luvulla, mutta aiempina vuosina kunnanhallitus on jätättänyt asian pöydälle. Asia on tulossa vielä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Pirkkalan pormestari Helena Rissanen ei lähde arvioimaan lopputulosta, mutta kertoo painostuksen olleen kovaa.

Kuva: Ville Hakonen / Yle

– Minua itseäni yllättää se, että me olemme monta asemakaavaa normaalilla tavalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntana toteuttaneet ja normaalilla neuvottelumenettelyllä, niin ei ole missään muussa kohtaa tämmöistä painostusta kuin tässä asiassa.

Ei ole missään muussa kohtaa tämmöistä painostusta kuin tässä asiassa.

Helena Rissanen

Kunnan kaavailut Niemenmaan osalta eivät ole voineet tulla yllätyksenä asukkaille, sillä puistoalueesta löytyy mainintoja kauppakirjoista.

– Kun nämä nykyiset maanomistajat ovat ostaneet kiinteistönsä tai saaneet sen perintönä, niin he ovat tienneet, että siinä on tämmöinen puistokaistale. Todennäköisesti kauppahinnassa on jo huomioitu tämä asia, Hippula sanoo.

Partolassa varaudutaan ratikkaan

Pirkkala on hankkinut muutaman viime vuoden aikana maata yhteensä yli 190 hehtaaria kunnan asukasluvun kasvua varten. Hankinta on tapahtunut pääosin normaalilla ostamismenettelyllä.

Närkästystä on herättänyt myös Tampereen rajalla Partolan alueella käynnistetty maanhankinta, jolla varaudutaan kasvaviin liikennemääriin.

Meillä ratikkayhteys on suunniteltu jo tässä taajamayleiskaavassa eli millä tavalla se tulee Tampereelta Pirkkalan keskustaan.

Helena Rissanen

– Meillä ratikkayhteys on suunniteltu jo tässä taajamayleiskaavassa eli millä tavalla se tulee Tampereelta Pirkkalan keskustaan. Me on otettu jo maankäytön suunnittelussa ne varaukset huomioon, kertoo Pirkkalan pormestari Helena Rissanen.

Kunnan kanssa napit vastakkain joutuneiden asukkaiden mukaan Pirkkalassa on tapahtunut linjan muutos.

Pormestari Rissanen puolustaa työntekijöitään ja muistuttaa, että poliitikot ovat antaneet nuotit hyväksyessään maankäytön linjaukset.

– Meillä on valtuustossa hyväksytty kaikki kaavat ja esimerkiksi tämä yleiskaava on vuonna 2013 valtuuston aivan yksimielisesti hyväksymä. Ja viranhaltijoiden tehtävä on sitten toteuttaa niitä valtuuston tekemiä päätöksiä, Rissanen sanoo.