Eläinaktivistien tilavideoista mallia? Professori ehdottaa varjoraportteja valtion yhteiskuntavastuullisuuden mittaamiseen

Julkisen talousjohtamisen professori Eija Vinnari haluaa enemmän yhteiskunnallisia tutkimuksia, joissa käsitellään ristiriitaisia arvoja ja intressejä. Niin sanottuilla varjoraporteilla voisi mitata valtion yhteiskuntavastuullisuutta.

Kotimaa
Tampereen yliopiston professori Eija Vinnari yliopiston sisäänkäynnin edessä.
Eerikki Pitkänen / Yle

Tampereen yliopiston professorina marraskuussa aloittanut Eija Vinnari on tutkinut eläinaktivistien kuvaamien videoiden vaikutusta yhteiskuntaan. Hän näkee videot eräänlaisina varjoraportteina, joilla pyritään luomaan vaihtoehtoinen kuva lihantuotannon todellisuudesta.

Julkisen talousjohtamisen professorin mukaan vastaavanlaisia varjoraportteja voisi tehdä myös valtio-organisaatioiden toiminnasta.

– Voi ajatella, että joku valtio on mukana jossain epäeettisenä pidetyssä toiminnassa ja siitä tehtäisiin varjoraportti. Samoin kun nyt on tehty lihayhtiöiden toiminnasta.

Vinnari peräänkuuluttaa tutkimuksia, joissa perehdytään ristiriitaisia arvoja ja intressejä sisältäviin aiheisiin. Esimerkkinä kotimaasta voisi olla case-Talvivaara.

– Kaivostoiminnasta käydään kovaa debattia, kuinka paljon valtion pitäisi olla siinä mukana. Talvivaara-sotku on aihe, johon liittyy monenlaisia arvoja, kuten työllisyys ja toisaalta ympäristöarvot.

– Yleisemmällä tasolla voi ajatella, että jos Suomen valtio sanoo toimivansa yhteiskuntavastuullisesti, mutta toisaalta on edistämässä jotain epäeettistä toimintaa. Siitä voisi saada varjoraporttiasetelman.

Vaikutusten arviointi monitulkintaista

Suomessa varjoraporttien vaikutuksesta ei ole vielä suoranaista esimerkkiä, mutta ulkomailla ne ovat Vinnarin mukaan tuottaneet tulosta muun muassa tupakkabisneksessä.

– Eläintilakuvauksissa vaikutus on monitulkintaista. Arviointi on vaikeampaa, koska kyseessä eivät ole toiset ihmiset, vaan eläimet, joihin on vaikemapi samaistua.

Brittiläisten tutkijoiden mukaan tupakkateollisuudesta tehty varjoraportti antoi uusia perusteluja tupakkafirmoja vastaan.

Varjoraportit moraalisesti oikein

Varjoraporttien, esimerkiksi eläintilakuvausten tekemisen lainmukaisuuteen Vinnari ei ota kantaa, mutta kannattaa niitä moraalisessa mielessä.

– Koska en ole oikeustieteilijä, en voi ottaa kantaa onko se oikein. Moraalisessa mielessä minun mielestäni ihmisillä on oikeus tietää, miltä eläintuotanto näyttää.

Katso Ylen MOT:n ohjelma Kidu ensin, kuole sitten, jossa esitettiin 26.10.2015 ennen näkemätöntä kuvamateriaalia teurastamoilta.

Vinnarin juhlaluento 16.5.2016 Tampereen yliopistossa käsittelee varjoraporttien vaikutusta talousjohtamiseen.

Päivitetty 17.5.2016. Lisätty Ylen MOT:n ohjelman linkki.