Harhaanjohtavia ennusteita? Talvivaara-pomoja syytetään tiedottamisrikoksista

Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen talous- ja rahoitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde ovat saaneet syytteet arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista.

Kotimaa
Talvivaaran portti ja liput
Epäillyt tiedottamisrikokset ovat tapahtuneet vuosina 2011–2013. Arkistokuva.Kimmo Hiltunen / Yle

Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perää vastaan on nostettu syyte kymmenestä epäillystä tiedottamisrikoksesta.

Neljä rikosepäilyistä koskee myös kaivososakeyhtiön hallitukseen kuulunutta entistä talous- ja rahoitusjohtajaa, Saila Miettinen-Lähdettä, joka ei työskentele enää kaivososakeyhtiössä, mutta toiminut myös yhtiön varatoimitusjohtajana.

Entistä toimitusjohtaja Harri Natusta koskee yksi rikosepäily.

Epäillyt tiedottamisrikokset ovat tapahtuneet vuosina 2011–2013. Kolmessa syytekohdassa on kyse yhtiön tilinpäätöstiedotteiden yhteydessä annettujen nikkelin tuotantoennusteista, joiden epäillään olevan totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Rikosepäilyn mukaan ennusteet eivät ole olleet realistisia.

Neljässä syytekohdassa on kyse siitä, että kaivososakeyhtiössä on viivytetty nikkelin tuotantopäivityksiä, jotka korjaavat tuotantoennusteita alaspäin. Pörssiyhtiön pitäisi julkistaa viivytyksettä asiat, jotka voivat vaikuttaa osakkeen arvoon. Talvivaaran kaivososakeyhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen vuonna 2013.

Kolme syytekohtaa liittyy toimitusjohtajan katsauksiin, joissa epäillään esitetyn yhtiön tuotantomahdollisuuksista harhaanjohtavia luonnehdintoja.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä tiedottamisrikokseen. Oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi salassa pidettäviksi säädettyjä tai määrättäviä kohtia lukuun ottamatta, kun asia on ollut esillä Helsingin käräjäoikeudessa. Jutun käsittely alkaa lokakuussa 2016.

Toimitusjohtaja Pekka Perä ja entinen toimitusjohtaja Harri Natunen saivat 13.5.2016 Kainuun käräjäoikeudelta sakkotuomion ympäristön turmelemisesta Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä. Pekka Perän asianajaja ilmoitti valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.