1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. suurjännitelinjat

Yaralle muutosehdotuksia voimalinjasuunnitelmiin

Lannoitevalmistaja Yara on saanut voimalinjasuunnitelmaansa kolme muutosehdotusta maanomistajilta, joiden maiden kautta linjan on suunniteltu kulkevan.

Kuva: YLE Savo

Lannoitevalmistaja Yara on saanut maanomistajilta kolme muutosehdotusta yhtiön suunnittelemasta voimalinjasta. Yara aikoo rakentaa 17 kilometriä pitkän voimajohdon Lapinlahden Alapitkältä Siilinjärvelle parantaakseen tehtaiden tuotannon käyttövarmuutta. Suunnitelmissa linja kulkisi lähes kolmenkymmenen yksityishenkilön maa-alueilla.

Muutosehdotuksista yksi koski voimalinjan pylväiden sijoituspaikkoja ja toisessa toivottiin että Yara käyttäisi voimajohdon linjauksiin enemmän omia alueitansa. Kolmannessa toivottiin korvauksia muun muassa voimalinjan aiheuttamista mahdollisista näkö-, melu- ja muista haitoista.

Yara käy nyt muutosehdotukset läpi ja pohtii, tarvitseeko suunnitelmia muuttaa ehdotusten perusteella.

Yhtiön toiveissa on, että rakentaminen pääsisi alkamaan ensi vuonna ja valmista olisi vuoden 2018 loppuun mennessä. Luvan voimalinjaan myöntää valtioneuvosto.