Kansantalous kärsii alkoholin liikakäytöstä

Alkoholipolitiikkaa uudistetaan parhaillaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kansantalouden kannalta keskeistä on ehkäistä alkoholin aiheuttamaa työuralta syrjäytymistä.

Kotimaa
Koskenkorvapulloja Alkossa.
Kalevi Rytkölä / Yle

Alkoholihaitat aiheuttavat eri arvioiden mukaan 5–6 miljardin euron kustannukset joka vuosi. Esimerkiksi työelämässä alkoholin liikakäyttö lisää sairauspoissaolojen sekä työkyvyttömyyseläkkeiden määrää, laskee työtehoa sekä lisää työttömyyttä.

– Kansantalouden kannalta olennaista on ehkäistä alkoholin aiheuttamaa työuralta syrjäytymistä, sanoo erikoistutkija Pirjo Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kuolleisuudella ja alkoholin käytöllä on selvä yhteys. Alkoholisyistä kuolleet ovat yleensä riski- tai ongelmakäyttäjiä. Heistä vain noin neljännes oli töissä kuolemaa edeltävänä vuonna. Samanikäisen väestön työllisyys on runsaat 70 prosenttia.

Mäkelä kaipaa varhaista puuttumista alkoholiongelmiin terveydenhuollossa.

Myös kohtuukäytöllä riskinsä

Alkoholi nostaa tapaturmariskiä jo kohtuukäyttäjilläkin. Myös syöpäriski kasvaa jo silloin, kun alkoholia käyttää vain yhden annoksen päivässä. Haittojen ehkäisy on Mäkelän mukaan tehokkainta silloin, kun saadaan muutettua koko väestön käyttäytymistä. Tutkijoiden mukaan haittoja ja kustannuksia ehkäistään tehokkaimmin saatavuutta rajoittamalla sekä alkoholiverotuksen kautta.

Alko Oy:n hallituksen puheenjohtajan Harri Sailaksen mukaan alkoholihaitat lisääntyisivät merkittävästi, mikäli alkoholia myytäisiin kaikkina viikonpäivinä klo 9–21 välillä yli 5 300 päivittäistavarakaupassa, kioskissa ja huoltoasemalla.

Sailaksen mukaan alkoholissa on huomioitava, että se ei ole tavanomainen hyödyke.