Ruokolahti pohtii kuntapaikkojen tarjoamista nuorille turvapaikanhakijoille

Kunta ja Seurakuntaopisto ovat neuvotelleet yhteistyöstä sen varalta, että opistolla tällä hetkellä asuvat alaikäiset nuoret saavat oleskeluluvat Suomeen.

Uskonnollinen koulutus
Suomen kielen oppikirja.
Yle

Ruokolahden kunnalla on edessään päätös siitä, tarjoaako se kuntapaikkoja Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella asuville turvapaikanhakijoille.

Kampuksella on asunut ja opiskellut 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa viime syksystä alkaen. Nuoret odottavat Maahanmuuttovirastolta päätöksiä siitä, saavatko he oleskelulupaa Suomeen vai eivät.

Päätöksiä odottavat myös kunta sekä Seurakuntaopisto. Mikäli nuorille myönnetään oleskeluluvat, voisi Ruokolahti kunnanjohtaja Antti Pätilän mukaan tarjota heille kuntapaikkoja.

Virallista päätöstä kunta ei kuitenkaan ole vielä tehnyt. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa toukokuun lopussa.

– Odotamme signaalia siitä, millaisia vaihtoehtoja kunnalla voisi olla asiassa etenemisessä, kunnanjohtaja Antti Pätilä sanoo.

Kaakkois-Suomen ely -keskus kerää parhaillaan kunnilta lausuntoja siitä, miten moni kunta on valmis tarjoamaan kuntapaikat oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Pätilän mielestä on selvää, että Ruokolahden kannalta järkevin vaihtoehto on tarjota kuntapaikat niille nuorille, jotka ovat jo osittain kuntaan sopeutuneet.

Nuoret jatkaisivat opistolla asumista

Kunta ja Seurakuntaopisto ovat neuvotelleet yhteistyöstä sen varalta, että nuorille myönnetään oleskeluluvat. Virkamiesvalmistelussa on lähdetty siitä, että Ruokolahti tarjoaa kuntapaikkoja ensisijaisesti alaikäisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Opisto voi tarjota tuettua asumista alle 18-vuotiaille nuorille.

– Säädämme tätä mallia kunnan ja ely-keskuksen kanssa, Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen koulutusjohtaja Helena Markkanen sanoo.

Opisto olisi valmis myös jatkokouluttamaan nuoria, jotta he kotoutuisivat suomalaiseen yhteiskuntaan ja heillä olisi valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin.

– Näemme velvollisuudeksemme, että huolehdimme poikien tulevaisuudesta, ettei tilanne päädy siihen, että sopimus katkeaa ja emme ole millään tavalla tehneet heidän jatkonsa eteen töitä, Markkanen sanoo.

Kunta saa turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista korvauksia, joilla katetaan huomattava osa palveluiden järjestämiskuluista.

Päätöksiä odotetaan pian

Nuoria koskevilla päätöksillä alkaa olla kiire. Seurakuntaopistolla on Maahanmuuttoviraston kanssa sopimus nuorten kouluttamisesta ja asumisesta heinäkuun loppuun asti.

Uusia turvapaikanhakijoita ei opistolle ole tällä tietoa tulossa opistolla jo asuvien nuorten lisäksi. Maahanmuuttovirasto ei jatka Seurakuntaopiston kanssa sopimusta turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta.