Rovaniemi remontoi Korkalovaaran koulua kesällä sisäilmaongelmien vuoksi

Rovaniemen tilaliikelaitos remontoi Korkalovaaran koulua ensi kesän aikana, koska koulusta on saatu yhteydenottoja mahdollisista sisäilmaongelmista.

koulut
Korkalovaaran koulu
Marjukka Talvitie / Yle

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on toteuttanut Korkalovaaran koulun peruskorjauksen, joka on valmistunut vuonna 2010.

Lukuvuoden 2015-2016 aikana on tullut yksittäisiä yhteydenottoja oppilaiden vanhemmilta ja henkilökunnalta huolesta koulun sisäilmaan liittyen. Koululla on tehty kuitupitoisuustutkimuksia, ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä ja rakenteisiin liittyviä tiiveysmittauksia.

Koulun sisäilmatyöryhmän kokouksessa keskiviikkona 18.5.2016 on sovittu, että kesän 2016 aikana Tilaliikelaitos toteuttaa tiivistyskorjauksia osassa koulun A-osan luokkia. Tarkistetaan ilmanvaihtokanavistojen puhtaus ja puhdistetaan tarvittaessa. Lisäksi korjataan kotitalousluokan lattia.

Korjaustoimenpiteiden lisäksi puhtaanapitotoimenpiteitä tehostetaan ja ulkovälituntikäytänteitä muutetaan.

Pohjavesistä teetetty tutkimus

Kevään aikana on lisäksi selvitetty ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta koulun A-osan perusveden pinnan korkeutta ja olemassa olevan koulun kuivatusjärjestelmän toimivuutta.

A-osan kellarin väestönsuojaan rakennettiin peruskorjauksen yhteydessä perusvesipumppaamo, koska vedenpinnan ajoittainen nouseminen kellarissa on ollut ongelmana aiemmin.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta laadittava selvitys valmistuu toikokuun loppuun mennessä. Mahdollisista korjaustoimenpiteistä tiedotetaan sen jälkeen.