Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja tylynä: "Sinne vain pölyttymään muiden selontekojen rinnalle tämäkin"

Valtioneuvoston on tänään määrä päättää eduskunnalle annettavasta sisäisen turvallisuuden selonteosta. Selonteossa esitettäneen arvioita yleisen turvallisuustilanteen näkymistä sekä otettaneen kantaa muun muassa poliisin ja rajavartiolaitoksen rahoitukseen ja henkilöstömääriin. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen suhtautuu selontekoon erittäin kriittisesti.

Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Kuva: Yle

Järjestyksessään ensimmäistä sisäisen turvallisuuden selontekoa on valmisteltu yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustusselonteon kanssa. Syynä on se, että turvallisuuden eri osa-alueiden katsotaan olevan yhä lähempänä toisiaan.

Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen arvioi selonteon antia etukäteen kovin sanankääntein. Hänen mukaansa näköpiirissä ei ole mitään merkkejä paremmasta.

– Jäljellä olevat resurssit joudutaan keskittämään entistä enemmän tapahtuvien hälytysten ja pakkokeikkojen hoitamisiin, Suhonen tiivistää.

Yhä pienempi osa rikoksista selvitetään

Suhosen huolenaiheena on poliisin määrärahat ja sitä kautta henkilöstömäärä. Uusia poliiseja pitäisi kouluttaa enemmän, jotta vähintään eläkkeelle jäävien tilalle olisi saatavilla uusia osaajia. Muuten edessä on selviä heikennyksiä.

– Rikosten selvitysprosentit tulevat laskemaan entisestään. Entistä vähemmälle hoidolle jää arkipäivän rikollisuus. Keskitytään hoitamaan jollakin tavalla vakavampi rikollisuus. Hoidetaan kenttäpuolella kiireelliset hälytystehtävät, kun taas ennalta estävä partiointi ja valvonta vähenevät, hän sanoo.

Uhan alla on muun muassa liikenneturvallisuus.

– Tällä hetkellä on jo jouduttu menemään siihen, että liikennesektorin voimaa käytetään entistä enemmän hälytystehtävien hoitamiseen. Näillä tiedossa olevilla luvuilla liikennevalvonta, sen laatu ja määrä tulevat heikkenemään, Suhonen varoittaa.

Tekee tilaa yksityisille turvapalveluille

Viranomaistoiminnan heikentäminen voi muuttaa myös palvelutarjontaa.  

– Tämä tietysti tarjoaa entistä enemmän markkinoita yksityiselle turvasektorille. Joku poliitikko taisi sanoa, että pitäisi poistaa koko perustuslain 124. pykälä, joka hidastaa turva-alan yksityistämistä, Suhonen sanoo.

Hänellä on tänään julkistettavalle selonteolle paikka valmiina.

– Sinne vain pölyttymään muiden selontekojen ja selvitysten rinnalle tämäkin,  Suhonen napauttaa.

Suomen poliisijärjestöjen liittoon kuuluu noin 11 000 sisä- ja oikeusministeriön hallinnonaloilla työskentelevää henkilöä.