Tässä ovat sote-uudistuksen laajan päivystyksen sairaalat

Vaativa, erikoisosaamista edellyttävä hoito, kuten sydämen pallolaajennukset, riskisynnytykset ja vakavat kolaritapaukset, keskitetään yhteensä 12 yliopisto- ja keskussairaalaan. Entisissä aluesairaaloissa päivystys loppuisi, Hyvinkäätä ja Saloa lukuun ottamatta.

Kuva: Mika Kanerva / Yle

Työnjako eri sairaaloiden päivystyskäytäntöjen välillä on muuttumassa. Hallitus linjaa osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, että vaativan sairaanhoidon ympärivuorokautinen hoito keskitetään 12 yliopistosairaalaan ja keskussairaalaan. Niissä olisi noin kymmenen lääketieteen erikoisalan henkilökunta valmiudessa ympäri vuorokauden.

Laajan päivystyksen sairaalat ovat Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun yliopistosairaalat sekä keskussairaalat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä.

Esimerkkejä vaativan erikoissairaanhoidon toimenpiteistä ovat aivoinfarktin jatkohoito, sydäninfarktin pallolaajennukset sekä erittäin vakavat tulehdukset tai monia vammoja aiheuttaneet liikenneonnettomuudet, joihin tarvitaan tehohoitoa, kuten leikkauksia tai kudossiirtoja.

Näissä sairaaloissa hoidettaisiin myös riskisynnytykset ja tehohoitoa tarvitsevat vastasyntyneet vauvat.

Alle 50 minuutissa päivystykseen

Osa viidestä yliopistosairaalasta hoitaisi valtakunnallisesti tietyt erikoissairaanhoidon tehtävät. Näitä ovat muun muassa vaikeimpien, elinsiirtoja vaativien palovammojen sekä irronneen silmän verkkokalvon leikkaukset. Ne keskitettäisiin mahdollisesti Helsingin ja Kuopion yliopistosairaaloihin.

Luonnosta valmistellut työryhmä laskee, että matka-aika lähimpään laajan päivystyksen yksikköön olisi linjauksen tuloksena 80 prosentilla suomalaisista alle 50 minuuttia ja puolella suomalaisista alle 30 minuuttia. Hallituksen luonnos lähtee nyt lausuntokierrokselle. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

Keskussairaaloista perusterveydenhuollon päivystys

Muista keskussairaaloista saisi ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen. Se sisältäisi tavallisimmat erikoisalojen päivystykset, sosiaalipäivystyksen ja tarvittaessa suun terveydenhuollon päivystyksen.

Niistä voidaan koota myös tietyt vaativat leikkaukset laajan päivystyksen sairaaloihin.

Nämä palvelut jäisivät Hämeenlinnan, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Mikkelin, Savonlinnan ja Vaasan keskussairaaloille.

Pikku sairaaloissa ei enää päivystystä

Päivystyksen keskittämisen seurauksena päivystys poistuu pienimmistä sairaaloista eli entisistä aluesairaaloista. Niitä on yhteensä noin 30.

Linjausta valmistellut lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi, että päivystys loppuu esimerkiksi Forssan, Riihimäen, Ähtärin, Pietarsaaren sekä Pohjois-Kymen eli Kouvolan sairaloissa. Päivystys kuitenkin säilynee suurissa aluesairaaloissa Hyvinkäällä ja Salossa.