Valtiovarainministeriö selvitti, mikä talousennustuksessa meni pieleen

Valtiovarainministeriö ennusti vuoden 2015 talouskasvuksi 1,2 prosenttia. Alustavan arvion perusteella toteutunut kasvu oli 0,5 prosenttia. Ministeriön raportti kertoo, mikä meni toisin kuin oli ajateltu.

Kotimaa
Hammasratas
Jyrki Lyytikkä / Yle

Valtiovarainministeriö on selvittänyt sitä, miksi Suomen talous kasvoi vuonna 2015 vähemmän kuin ministeriö ennusti. Vuoden 2015 budjetin pohjaksi ministeriö ennusti 1,2 prosentin kasvua. Tilastokeskuksen alustavan arvion perusteella toteutunut kasvu oli 0,5 prosenttia, eli valtiovarainministeriön ennustus osoittautui hieman liian myönteiseksi.

Ministeriö käy raportissaan läpi useita syitä (siirryt toiseen palveluun) siihen, miksi ennuste poikkesi toteutuneesta:

1.**Maailmantalous **kasvoi hitaammin kuin ennustettiin. Elokuussa 2014 valtiovarainministeriö ennusti, että maailman bruttokansantuotteen kasvu kiihtyisi 3,9 prosenttiin vuonna 2015, mutta kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuoreimman arvion mukaan BKT kasvoi vain 3,1 prosenttia.

2. Maailmankaupan hidastuminen ja etenkin Venäjän taantuma vaikuttivat Suomen ulkomaankauppaan, joten sekä *vienti- että tuontiluvut *jäivät ennustettua alhaisemmiksi. Ministeriö arvioi viennin kasvavan neljä prosenttia vuonna 2015. Viimeisimpien tilastojen mukaan vienti kasvoi vain 0,6 prosenttia.

Venäjän talouspakotteet tulivat voimaan vuonna 2014. Ministeriö arvioi elintarvikkeiden viennin Venäjälle alenevan noin 20 prosenttia, mikä oli alakanttiin, koska elintarvikeviennistä on hävinnyt lähes 80 prosenttia.

3. Viennin notkahdus supisti puolestaan** teollista tuotantoa**. Tuotanto laski viime vuonna 0,6 prosenttia. Talousarvioennusteessa ennakoitiin teollisuustuotannon lisääntyvän 1,1 prosenttia.

4. Ennuste oli liian optimistinen myös *investointien *osalta. Ennusteessa oletettiin, että investoinnit kääntyisivät vuonna 2015 kasvuun, mutta ne supistuivat edelleen heikentyneen kansainvälisen talouskehityksen ja viennin laskun vuoksi. Syksyllä 2014 ennustettiin kokonaisinvestoinneille 2,4 ja yksityisille investoinneille 2,9 prosentin kasvua. Todellisuudessa investoinnit laskivat ennakkotietojen mukaan noin prosentin.

5. Toisin kuin investoinnit *yksityisen kulutuksen määrä *lisääntyi enemmän kuin oli ennustettu. Ennakkotietojen mukaan yksityinen kulutus kasvoi 1,4 prosenttia, kun ennuste oli 0,3 prosenttia. Kotitalouksien ostovoima lisääntyi selvästi ennakoitua enemmän.

6. Valtiovarainministeriön ennuste työllisten määrän kasvusta oli hyvin varovainen, 0,3 prosenttia. Sekin oli kuitenkin liikaa: todellisuudessa työllisten määrä väheni 0,4 prosenttia. Työttömyysaste asettui vajaan prosenttiyksikön korkeammalle kuin ministeriö ennusti.

7.**Inflaatioennuste** heitti yli prosenttiyksikön. Ministeriön ennuste oli 1,5 prosenttia, toteutunut inflaatio 0,2 prosenttia. Suurin yksittäinen tekijä ennustepoikkeamaan on raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan pudotus, joka jatkui oikeastaan läpi koko vuoden 2015.

Vuosina 1989–2015 ministeriön ennusteet (siirryt toiseen palveluun) ovat poikenneet toteutuneesta talouskasvusta keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

Ministeriö on ennustanut talouskasvun keskimäärin hieman toteutunutta kehitystä vahvemmaksi. Suurin heitto oli vuonna 2009, jolle ministeriö ennusti 1,8 prosentin talouskasvua, mutta maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi BKT romahtikin 8,3 prosenttia.