Hallitus asetti alarajan: Vuonna 2020 noin 7 000 poliisia

Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) on julkistanut tietoja hallituksen Suomen sisäisen turvallisuuden selonteosta.

Kotimaa
Petteri Orpo
Petteri OrpoJarno Kuusinen / AOP

Hallitus pyrkii pysäyttämään poliisien määrän vähenemisen. Vuonna 2020 Suomessa on määrä olla noin 7 000 poliisia, linjataan hallituksen tekemässä sisäisen turvallisuuden selonteossa. Tällä hetkellä Suomessa on noin 7 200 poliisia.

– Poliisien määrä vähenee eläköitymisen ja alhaisen koulutusmäärän vuoksi, sisäministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Selonteossa huomautetaan, että poliisin resurssit eivät riitä hoitamaan kaikkia sen tietoon tulevia rikoksia ja turvallisuusuhkia. Tämän takia poliittisessa päätöksenteossa pitää määritellä poliisitoiminnan painopisteet, selonteossa katsotaan.

Toinen painopiste selonteossa on itärajan valvonnan vahvistaminen. Itärajan valvontaa on tarkoitus vahvistaa 160 rajavartijalla.

Kolmanneksi selonteossa hallitus sanoo sitoutuvansa turvaamaan Suomen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä viranomaisten toimintakyvyn koko maassa.

Uusia turvallisuusuhkia

Selonteossa nostetaan esiin myös uusia uhkia Suomen turvallisuusympäristössä. Näitä ovat muun muassa Venäjän ja lännen suhteiden huononeminen, laajamittainen laiton maahantulo sekä hybridi- ja kyberuhat.

Uusien uhkien lisäksi vanhat uhat eivät ole kadonneet minnekään, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Turvallisuudentunne muutoksessa

Orpo nosti esiin tiedotustilaisuudessa, että Suomi on tilastojen valossa erittäin turvallinen maa. Rikosten määrä on laskenut Suomessa 1990-luvulta lähtien. Suomalaiset myös luottavat viranomaisiin kansainvälisesti verrattuna paljon.

Kansalaiset pitävät Suomea edelleen turvallisena maana, mutta Orpon mukaan turvallisuudentunne on hieman vähentynyt. Siihen on vaikuttanut muun muassa turvapaikanhakijoiden määrän kasvaminen.

Rasismi ja viharikokset nostaneet päätään

Selonteon mukaan rasismi, viharikokset ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet Suomessa näkyvämmäksi. Terrorismin uhka on myös Suomessa noussut, selonteossa mainitaan.

Selonteko annettiin tänään eduskunnalle.