Tolvanen turvallisuusselonteosta: Hallitus ei laatinut pölyttyvää kauhuskenariota

Hintalappua maan sisäiselle turvallisuudelle kätilöinyt kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) ei usko, että hallituksen tuore selonteko jää pölyttymään muiden joukkoon. Uhista kertominen ei tee selonteosta kauhuskenariota.

Kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) toimi puheenjohtajana työryhmässä, joka selvitti sisäisen turvallisuuden resurssien tarvetta. Selvitys laadittiin ennen hallituksen selontekoa. Kuva: Yle

Hallituksen selonteko sisäisestä turvallisuudesta vyöryttää esiin erilaisia uhkakuvia. Kansanedustaja Kari Tolvasen (kok.) mukaan selonteko ei ole kauhuskenario vaan realistinen tilannearvio.

Selontekoon (siirryt toiseen palveluun)on kirjattu turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resurssit ja ennuste siitä, minkälainen tilanne tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä ilman lisärahoitusta.

Tolvanen johti parlamentaarista työryhmää, joka selvitti vuosi sitten, kuinka paljon rahaa sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tarvitaan.

Tolvasen mukaan selonteon myötä faktat saadaan nyt kaikkien päättäjien tietoon. Ratkaisut siitä, miten uhkiin vastataan tehdään myöhemmin, ja viime kädessä eduskunnassa, korostaa Tolvanen.

Viime hallituskaudella sisäministerinä toiminut Päivi Räsänen (kd.) kuvasi selontekoa tuoreeltaan poliisin osalta kauhuskenarioksi.

Käytännön keinot etsitään pikaisesti

Jokainen kansanedustaja saa selonteon pöydälleen ja joutuu ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa siihen, miten suomalaisten turvallisuus taataan jatkossa. Käytännön keinojen etsimiseksi laaditaan sisäisen turvallisuuden strategia vuoden loppuun mennessä.

– Selonteko ei jää pölyttymään, vakuuttaa Tolvanen.

Selonteko ei jää pölyttymään.

Kari Tolvanen

Jotta selonteossa esitetyt uhkakuvat eivät toteutuisi, tarvitaan lisärahaa Tolvasen johtaman työryhmän esityksen mukaiset noin 100 miljoonaa euroa. Summalla pystyttäisiin turvaamaan turvallisuudesta vastavien viranomaisten toiminnan lisäksi myös oikeudenhoidon resurssit.

– Pelimerkit pelin voittamiseksi on löydettävä ja päätökset on tehtävä poliittisella tasolla, sanoo Tolvanen.

Vastuu on eduskunnalla

Raha ei yksin riitä vaan käyttöön on otettava uusia toimintatapoja ja uutta teknologiaa. Eduskunnan on myös kyettävä linjaamaan, mitkä tehtävät ovat sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeitä ja mitä voidaan vähentää tai siirtää muille. Esimerkiksi poliisin tehtävät on kirjattu yksityiskohtaisesti lakiin.

Pelimerkit pelin voittamiseksi on löydettävä.

Kari Tolvanen

Tolvasen mielestä on tärkeää, että nimenomaan eduskunta kantaa vastuun siitä, mikä on kunkin viranomaisen ydintehtävä. Se, että yksittäinen virkamies tai työntekijä, esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjä, saa moitteet tehtävien huonosta hoidosta resurssipulan vuoksi ei Tolvasen mielestä ole oikein.

Hallitus aloitti jo ensiavun

Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi selonteon julkistamisen yhteydessä, että hallitus aikoo pitää poliisien määrän lähivuosina seitsemässätuhannessa. Ilman lisärahoitusta poliiseja olisi neljän vuoden päästä 6 200 nykyisen noin 7 300 poliisin sijasta.

Näillä hoidetaan ensiapu ja laastaroidaan kiireellisimmät haavat

Kari Tolvanen

Itärajan valvontaa vahvistetaan 160 rajavartijalla, joista 100 etsitään Rajavartiolaitoksen sisältä ja uusia tulee 60. Hätäkeskuslaitoksen työntekijämäärä säilytetään nykyisellään eli 600 työntekijässä.

Kari Tolvanen on tyytyväinen siihen, että hallitus on jo ryhtynyt toimiin.

– Näillä ratkaisuilla hoidetaan ensiapu ja laastaroidaan kiireellisimmät haavat. Pidemmän päälle on kuitenkin hoidettava sairas kuntoon.

Tolvanen muistuttaa, että turvallisuustilanne on Suomessa vielä vakaa ja rikollisuus laskenut, vaikka ihmiset kokevat aiempaa enemmän turvattomuutta.