Nämä kuusi aikovat valittaa Talvivaara-tuomiosta: syyttäjä, kolme syytettyä, ELY-keskus ja konkurssipesä

Seitsemän on ilmaissut tyytymättömyytensä Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnin tuomioon, jossa jaettiin sakkotuomioita ja yhteisösakkoa sekä velvoitettiin korvauksiin.

Kotimaa
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran poikkeuksellisen ympäristörikosasian käsittely oikeudessa tiedettiin jatkuvaksi jo tuomion antopäivänä, kun sakkoihin ja korvauksiin tuomittu Talvivaaran nikkelikaivoksen perustaja ja konserniyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perän asianaja ilmoitti, että tuomiosta valitetaan.

Yle Kajaanin saamien tietojen mukaan Kajaanin käräjäoikeuteen ovat ilmoittaneet tyytymättömyyden tuomiosta myös asiassa syyttäjäpuoli, kihlakunnansyyttäjät Kimmo Vakkala ja Heikki Ylisirniö, tutkintapyynnön ympäristörikosepäilyistä tehnyt Kainuun ELY-keskus sekä tuomion saaneet entinen kaivoksen johtaja ja entinen toimitusjohtaja Harri Natunen. Parhaillaan Natunen työskentelee Talvivaaran nikkelintuotannon hoitaakseen ottaneen valtionyhtiö Terrafamen metallientuotannon tuotantojohtajana.

Edellä mainitut ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä koko tuomioon.

Myös konkurssipesä Talvivaara Sotkamo Oy on valittanut tuomiosta omalta osaltaan. Talvivaara Sotkamo Oy tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 3,5 miljoona euroa ja yhtiölle määrättiin myös 300 000 euroon yhteisösakko, kun syyttäjien vaatimus oli täysimääräinen yhteisösakko, 850 000 euroa.

Tyytymättömyyden omalta osaltansa tuomiooon on ilmoittanut myös yksityishenkilönä asianomistajana ollut henkilö, joka on vaatinut muun muassa n. 21 400 euron oikeuskäyntikulujensa korvaamista.

Tuomio oli lievempi kuin syyttäjien vaatimukset

Kajaanin käräjäoikeuden tuomio vapautti syytteistä kaivoksen entisen osastopäällikön, ja määräsi Perälle, Natuselle ja entiselle kaivoksenjohtajalle sakkoja ympäristön turmelemisesta sekä yli 1 500 euron todistelukustannusten ja asianomistajien yli 10 000 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamisen. Yhtä aikaa käsitellyssä, niin sanotussa raffinaattijutussa, käräjäoikeus vapautti Perän ympäristön turmelemissyytteistä.

Syyttäjä vaati neljälle syytetylle ehdollisia vankeusrangaistuksia ja yhteensä 13,3 miljoonan euron korvauksia yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamo Oy:n kanssa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.

Tuomio annettiin perjantaina 13.5.2016, minkä jälkeen tyytymättömyyden ilmoittamiselle on ollut aikaa seitsemän vuorokautta. Valitusaika on tuomionannosta 30 vuorokautta.

Artikkelia on täydennetty maanantaina 23.5.2016 klo 11.45: Kajaanin käräjäoikeus kertoi, että myös yksityishenkilö on ilmoittanut tyytymättömyydestään tuomioon, ja asian johdosta otsikkoa ja alaotsikkoa on tarkennettu, sekä lisätty yksi kappale leipätekstiin.