Satoja työtunteja ja tuhansia sivuja tutkintamateriaalia – Talvivaara-syyttäjän jättiurakka jatkuu hovioikeudessa

Syyttäjien tulkinnan mukaan kaikkien neljän vastaajan osalta törkeän ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö täyttyy. He pitävät yleisen ja yksityisen edun kannalta tärkeänä että asia käsitellään perusteellisesti.

Kotimaa
Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala Oulun syyttäjänvirastosta
Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala Oulun syyttäjänvirastosta pitää yleisen edun kannalta tärkeänä että tapaus Talvivaara käsitellään perusteellisesti.Marko Siekkinen / Yle

Syyttäjien tulkinnan mukaan Talvivaaran ympäristörikosjutussa kaikkien neljän vastaajan osalta täyttyy törkeän ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö.

– Asia on yleisen ja yksityisen edun ja myös vastaajien näkökulmasta hyvin tärkeä. Me syyttäjät pidämme tärkeänä että asia käsitellään perusteellisesti, kertoo kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala.

Valitus ei todennäköisesti koske konkurssipesää mutta muutoin Vakkala ja toinen jutun syyttäjistä, kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä koko tuomioon.

Ympäristölupa perustui vääriin ja puutteellisiin tietoihin

Syytteen keskeisiä lähtökohtia oli se, että Talvivaaran ympäristölupa perustuu olennaisilta osin vääriin ja puutteellisiin tietoihin.

Talvivaara-oikeudenkäynti on ainutlaatuinen ympäristörikosoikeudenkäynti Suomessa.

Talvivaara on ollut erittäin hankala luvitettava ja erittäin hankala valvottava.

Kimmo Vakkala

– Jos ajatellaan mistä kaikesta tässä on näkemyseroja, niin kyllä tämä on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen tapaus. Yksi hyvin keskeinen kysymys on se voiko rangaistusvaatimus perustua lakiin jos toiminnanharjoittaja on saanut ympäristöluvan, Vakkala sanoo.

– Yksi syytteen keskeinen lähtökohta oli, että Talvivaaran ympäristölupa perustuu niin olennaisilta osin vääriin ja puutteellisiin tietoihin ja tästä lähtökohdasta perustimme rangaistusvaatimuksen osaksi lakiin. Käräjäoikeus hyväksyi tämän tulkinnan ja näkee asian samoin, hän jatkaa.

Yksi puolustuksen keskeisiä argumentteja oli, että toiminnalle on lupa ja rangaistusvaatimus ei voi perustua esimerkiksi ympäristönsuojelulakiin tai jätelakiin. Mutta käräjäoikeus siis teki Vakkalan mukaan osittain samoja johtopäätöksiä kuin syyttäjät tämän teeman suhteen.

Talvivaara haastoi suomalaisen ympäristönsuojelujärjestelmän

Asia kiertyy suomalaisen ympäristösuojelujärjestelmän luonteeseen. Se toimii hyvin niin kauan kun toimijat ovat rehellisiä ja ilmoitukset totuudenmukaisia, mutta lakkaa toimimasta siinä vaiheessa kun toiminnanharjoittaja ei kerro miten asiat oikeasti ovat.

Jos tuomiossa luetaan syyksi ne seikat mistä me syytämme, niin ei missään nimessä seuraamukset ole ankaria.

Kimmo Vakkala

– Talvivaara on ollut erittäin hankala luvitettava ja erittäin hankala valvottava. Olen kokenut täysin kohtuuttomaksi lupaviranomaisen ja valvovan viranomaisen syyllistämisen tässä yhteydessä. Jokainen voi kuvitella, minkälaisia resursseja lupaviranomaisella ja valvovalla viranomaisella pitäisi olla jotta asioihin pystyttäisiin puuttumaan. Jos ajatellaan että ei saada oikeaa eikä oikea-aikaista tietoa, niin epärealistisen suuria resursseja se vaatisi.

– Eli toisin sanoen toiminnanharjoittajalta voidaan vaatia tarkkuutta. Talvivaaran oma tutkimuspäällikköhän ilmaisi asian niin, että ei ymmärretty kuinka tarkkana pitää olla, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä on syytteen punainen lanka, tiivistää Vakkala.

"Ollaan lähempänä tahallisuutta kuin lievää tuottamusta"

Asia on laaja ja monimutkainen. Kyse on näytön arvioinnista lakien ja ympäristöluvan tulkinnasta.

Syyttäjät eivät pidä syytettään mitenkään ankarana. He ajoivat neljälle syytetylle ehdollisia vankeustuomioita, joiden pituus vaihtelisi kahdeksasta kuukaudesta vuoteen.

– Monien virheiden osalta syyttäjien tulkinnan mukaan ollaan lähempänä tahallisuutta kuin lievää tuottamusta. Sekä törkeä ympäristön turmeleminen että tavallinen ympäristön turmeleminen edellyttävät molemmat tekijältä törkeää huolimattomuutta. Ratkaisevaa on mitä luetaan kunkin vastaajan syyksi. Jos tuomiossa luetaan syyksi ne seikat mistä me syytämme, niin ei missään nimessä seuraamukset ole ankaria, toteaa Vakkala.

Ehdollisella tuomiollakin on merkitystä

Ehdollisella tuomiolla on rikosoikeusjärjestelmässä tärkeä asema. Henkilölle asetetaan koeaika ja mikäli hän sen moitteetta kykenee elämään, niin vapausrangaistus raukeaa.

Pekka Perän asianajajan Markus Kokon ilmoitus tuomiosta valittamisesta, eivätkä muidenkaan vastaajien ilmoitukset valittaa tuomiosta ole Vakkalan mukaan vaikuttaneet syyttäjien harkintaan ja päätökseen mitenkään.

Osaksi käräjäoikeuden johtopäätökset ovat samat kuin syyttäjillä ja osaksi ne ovat samat kuin puolustuksella.

– Käräjäoikeus luki kolmen vastaajan syyksi yhteensä neljä törkeästä huolimattomuudesta tapahtunutta virhettä. Metallitehtaan johtajan osalta syyte hylättiin. Asia on yleisen ja yksityisen edun ja myös vastaajien näkökulmasta hyvin tärkeä. Me syyttäjät pidämme tärkeänä että asia käsitellään perusteellisesti, linjaa Vakkala.

Talvivaara on työllistänyt syyttäjiäkin

Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynti on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Esitutkinta kesti kaksi vuotta ja materiaalia kertyi yli 4000 sivua. Oikeudenkäynti ja tuomion antaminen kesti kuukausia ja nyt työskentely asian parissa siis jatkuu hovioikeudessa.

Tähän mennessä Vakkala kertoo pelkästään hänelle kertyneen 600 tuntia ilta- ja viikonlopputöitä tämän asian tiimoilta. Hän arvioi että valituksen tekemiseen varattu 30 vuorokautta ei riitä.

– Todennäköisesti joudumme pyytämään hovioikeudelta hieman lisäaikaa. Kyllä tässä taas aika tiivis työrupeama alkaa ja melkoinen kilpailukykyloikka täytyy taas ottaa, arvioi Vakkala.

Hovioikeusvaihe ei toki enää työllistä samalla tavalla kuin tähän saakka. Vakkalan mukaan siellä esitetään sama näyttö kuin alemmassakin oikeusasteessa.

Milloin lopullinen päätös asiassa saadaan, sitä on Vakkalan mukaan mahdoton arvioida.