Nuorella ei asiaa mielisairaalaan tai ruumishuoneelle – laki suojaa alaikäistä työntekijää

Alle 18-vuotiailla ei saa teettää mitä tahansa työtä, sillä työ ei saa olla liian kuormittavaa tai vaarallista. Alaikäisten palkkaaminen mietityttääkin työnantajia aika ajoin. Vastuuta nuorellekin voi antaa, kunhan perehdytys on tehty hyvin.

ilmiöt
Risti hautakivessä
Olli Koski / Yle

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkkaaminen mietityttää työnantajia aika ajoin, sillä nuorten työntekoa on säädelty laissa monin pykälin (siirryt toiseen palveluun). Nuorille suunnattuun Kesäduunari-infoon tuleekin puheluita myös työnantajilta, jotka harkitsevat nuorten palkkaamista.

– Työnantajat ovat kiinnostuneita siitä, että nuoret oikeudet toteutuvat ja että nuorilla ei teetetä töitä, mihin he eivät kykene. Se on myös työnantajan etu valvoa, että kaikki säännökset toteutuvat, kertoo infon neuvoja Sini Tervo.

Alle 18-vuotias ei saa työskennellä tehtävissä, jotka voivat vaarantaa hänen kehityksensä tai ruumiillisen tai henkisen hyvinvoinnin. Työn kuormittavuus tulisi olla sopiva nuoren kannalta.

Esimerkiksi ruumiiden käsittely, eläinten teurastus ja psykiatristen potilaiden hoitaminen ovat alaikäisiltä kiellettyjä työtehtäviä.

– Nuori ei saa työskennellä yksin silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara. Myös kaupan kassalla, missä myydään ikärajavalvottuja tuotteita, nuori ei saa työskennellä ilman valvontaa, Tervo mainitsee.

On myös työnantajan etu valvoa, että kaikki säännökset toteutuvat.

Sini Tervo

Alaikäisille samat säännöt

Työ ruokakaupassa on nuorellekin sopiva työ ja monelle kesäpesti marketissa onkin elämän ensimmäinen työpaikka. Esimerkiksi Kajaanin Prismassa työskentelee kesäisin noin parikymmentä nuorta kesätyöseteleillä eli parin viikon jaksoissa. Jotkut ovat pariviikkoisen jälkeen allekirjoittaneet myös pidemmän työsopimuksen.

Kajaanin Prisman johtaja Pasi Piiraisen mielestä ikä ei ole myymälätyössä este, vaikka työelämän pelisääntöjä pitääkin opettaa nuorille alkeista lähtien.

– Kyllä vuosien varrella on tullut huomattua, että aika hyvin täytyy perehdyttää. Jotkut säännöt voivat tuntua heistä erikoisilta, että onko työelämässä todella näin tiukkaa, koska koulussa on enemmän vapauksia, toteaa Piirainen.

Nuoria kesätöissä Joensuun skeittiparkkilla.
Kesätyö ei saa olla alaikäiselle liian rasittavaa.Esa Huuhko / Yle

Alle 18-vuotiaallekin työntekijälle voi kuitenkin antaa Piiraisen mukaan vastuuta hyvin. Oikeastaan sitä tuleekin antaa, sillä Piiraisen mukaan on tärkeää, että nuori saa työelämästä realistisen kuvan.

– Tietyllä tapaa ollaan tarkkoja, mutta tietenkin myös reiluja, eikä ylisuorituksia vaadita, hän toteaa ja jatkaa:

– Se on mielestäni pahin virhe minkä työnantaja voi tehdä, että annettaisiin jotain erivapauksia kesätyöntekijöille, koska silloin tulee vääristynyt kuva työelämästä, ja se taas sitten voi olla hyvin vahingollista myöhemmin.

Nuori ei saa työskennellä yksin silloin kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara.

Sini Tervo

Alaikäisiltäkin työntekijöiltä vaaditaan siis samaa tekemisen laatua kuin varttuneemmilta kollegoiltakin. Kesäduunari-infon neuvoja Sini Tervo sanoo myös, että nuoria pitää kohdella tasavertaisina työntekijöinä.

– Kesätyö on tosi monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Siitä muodostuu kokemus, miten nuori kokee olevansa työyhteisön jäsen, joka voi vaikuttaa paljon siihen millaisen kuvan nuori saa työntekemisestä ja työelämästä. Se voi jopa vaikuttaa siihen, mille alalle nuori lähtee suuntautumaan.

– Nuoret ovat vastuullisia työntekijöitä ja ottavat tosissaan työnteon sekä osaavat arvostaa sitä, että ovat saaneet kesätyöpaikan, Tervo jatkaa.

Nuoret ahkeria työntekijöitä

Prisman johtaja Piirainen kehuu kainuulaisia nuoria ahkeriksi työntekijöiksi. Joitakin oppimisen kohteitakin kuitenkin on: välillä tauot tahtovat venyä liian pitkiksi, eikä motivaatio riitä koko työpäivän ajaksi. Myös oma-alotteisuutta nuorilla saisi olla Piiraisen mielestä hieman enemmän.

– Jos jokin työtehtävä on annettu, niin osaako nuori tulla sen jälkeen oma-alotteisesti kysymään, että mitä seuraavaksi. Näitä ongelmia on kuitenkin vähemmän.

Tietyllä tapaa ollaan tarkkoja, mutta tietenkin myös reiluja, eikä ylisuorituksia vaadita.

Pasi Piirainen

Alaikäiset voivat työskennellä Prismassa pitkälti samoissa työntehtävissä kuin muutkin, joskin rajoituksiakin on. Käytännössä esimerkiksi kassalle alaikäiset eivät pääse, sillä he eivät saa myydä ikärajavalvottuja tuotteita ilman valvontaa.

Lain mukaan ala-ikäinen työntekijä täytyy perehdyttää työhön erityisen huolellisesti. Tämä on Kajaanin Prismassa selviö, ja Piiraisen mielestä perehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää, oli työntekijän ikä mikä tahansa.

– Henkilöstöstä saa tasan niin hyviä työntekijöitä, kuinka laadukkaasti perehdyttäminen hoidetaan. Jos perehdyttäminen jää retuperälle ja näytetään vaan naulakot ja taukotilat, ei siinä hirveästi saada työntekijöistä irti.

– Nuorestakin saadaan paras apu, kun käytetään ensimmäisen työpäivän pari tuntia asioiden läpikäymiseen ja hänellä on työpaikalla tukihenkilö, jolta kysyä jos jokin asia askarruttaa, Piirainen lisää.