Selvitys valmistui: OKL:n katoaminen Savonlinnasta iskee lujimmin asuntomarkkinoille

Pääministerin tilaaman raportin mukaan opiskelijoiden poismuuton suora vaikutus kaupungin talouteen on vähäinen.

Kotimaa
Savonlinnassa osoitettiin mieltä viimeksi maanantaina.
Juha Kaita-aho / Yle

Pääministeri Juha Sipilän Pellervon taloudelliselta tutkimuslaitokselta tilaama selvitys opettajankoulutuslaitoksen Joensuuhun siirtämisen vaikutuksista Savonlinnalle on valmistunut. Raportin mukaan opiskelijoiden poistumisen suora vaikutus kaupungin talouteen on vähäinen.

Suurimmat negatiiviset vaikutukset Savonlinnan kaupungin talouteen syntyvät selvityksen laatijoiden mukaan lyhyellä aikavälillä. Muutokset iskevät lujimmin vuokra-asuntomarkkinoihin.

Pikavauhtia valmistuneessa selvityksessä keskitytään Savonlinnan kampuksen lakkauttamisen suorien vaikutusten arvioimiseen. Raportissa ei lähdetä arvailemaan esimerkiksi sitä, millaisia vaikutuksia opettajakoulutuksen katoaminen aikaansaa Savonlinnan houkuttelevuudelle.

Työpaikat vähenevät

Savonlinnasta häviää yliopistokoulutuksen vanavedessä 117 työpaikkaa, mikä on miltei prosentti Savonlinnan työpaikoista. Selvityksessä muistutetaan kuitenkin, että suurimmalle osalle OKL:n työntekijöistä tarjotaan siirtoa Joensuuhun, ja osa siirtyy eläkkeelle.

Sitä kuinka moni Joensuusta paikan vastaan ottava jää asumaan Savonlinnaan, ei lähdetä raportissa arvailemaan.

Äkillisen rakennemuutoksen kriteerejä Savonlinna raportin perusteella tuskin täyttää, sillä keskeinen kriteeri on rakennemuutoksen seurauksena työttömäksi jääneiden määrä.

Raportin tekijöiden mukaan työpaikkojen siirtymisestä syntyvät vaikutukset Savonlinnan muuhun työllisyyteen jäävät aiempien tutkimusten ja tilastojen perusteella pieniksi.

Lyhyen aikavälin vaikutukset kovimpia

Väestön väheneminen vaikuttaa raportin mukaan talouteen aina lyhyellä aikavälillä usealla eri tavalla. Valtionosuudet vähenevät asukasmäärän pienentyessä ja kunnallisverotulot vähenevät veronmaksajien vähenemisen ja työttömäksi jäävien ansiotulojen pienenemisen seurauksena. Myös kiinteistöverotulot pienevät ja kiinteistöjen hinnat ja verotusarvot laskevat.

Raportin mukaan opiskelijoiden kaupungista poismuuttamisen vaikutukset ovat kuitenkin vähäisemmät, sillä he eivät maksa paljoa kunnallisveroja ja käyttävät raportin mukaan vähän julkisia palveluja.

Savonlinnan kunnallisveroprosentti on jo ennestään Suomen korkeimpia.

Asuntomarkkinoille suurimmat vaikutukset

Opiskelijoiden poistuminen Joensuuhun pudottaa Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n opiskelija-asuntojen käyttöasteen arviolta noin 50 prosenttiin. Äärimmäisessä tapauksessa Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy ajautuu selvityksen tekijöiden mukaan konkurssiin.

Konkurssi merkitsisi kaupungille opiskelija-asuntoyhtiön toimittamien tietojen perusteella noin 7 miljoonan euron tappiota pääomamenetysten ja takausvastuiden realisoitumisen kautta. Valtiolle tappioita tulee valtiokonttorin lainojen kautta noin 9 miljoonaa euroa sekä mahdollisen takausvastuun realisoitumisen kautta noin 1,4 miljoonaa euroa.

Yksityisillä vuokra-asuntomarkkinoilla opiskelijoiden poistuminen Savonlinnasta näkyy vuokrien laskuna. Vuokrien lasku yksityisillä markkinoilla vähentää kaupungin omistamien vuokra-asuntojen kysyntää ja heikentää vuokra-asuntoyhtiön taloudellista tilannetta, selvityksessä todetaan.

Raportin tekijöiden mukaan on syytä miettiä ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa Savonlinnan talouden sopeutumista.