Hallinto-oikeus määräsi Energiaviraston käsittelemään uudelleen sähkön tasaerälaskutusta koskevan vaatimuksen

Kiistassa asiakas oli katsonut sähkömarkkinalain velvoittavan sähköyhtiötä tarjoamaan sähkön maksuvaihtoehtona myös perinteistä tasaerälaskua.

Kotimaa
Etäluettava sähkömittari
Yle

Helsingin hallinto-oikeus on palauttanut Energiaviraston käsiteltäväksi asian, joka koskee sähköyhtiö Carunan eli entisen Fortum Sähkönsiirron tarjoamien maksutapavaihtoehtojen lainmukaisuutta.

Viraston mukaan Carunan maksutapavalikoima oli täyttänyt sähkömarkkinalain vaatimukset, kun yhtiö tarjosi vaihtoehtoisina maksutapoina e-laskua tai paperilaskua asiakkaan toivomalla laskutusrytmillä.

Vaati tasaerälaskutusta

Perinteistä, arviolaskutukseen ja myöhempiin tasauslaskuihin perustuvaa tasaeräistä laskutustapaa ei siis viraston mielestä tarvinnut tarjota. Nyt viraston kuitenkin pitää käsitellä asia uudelleen.

Tasaerälaskustus oli yleinen laskutustapa ennen etäluettavien mittareiden käyttöönottoa. Mallin etuna on kuluttajan kannalta se, että laskujen suuruus ei heti vaihtele yhtä rajusti kulutuksen mukaan kuin reaaliaikaisemmassa laskutuksessa.

Korvauksia myös oikeudenkäyntikuluista

Samalla kumottiin ja poistettiin Energiaviraston päätös, jolla se jätti asiaa koskevan oikaisupyynnön tutkimatta. Virasto määrättiin lisäksi korvaamaan valittajalle 3 000 euroa oikeudenkäyntikuluina.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.