Millennium-teknologiapalkinto yhdysvaltalaiselle biokemistille

Caltech-yliopiston professori Frances Arnold on kehittänyt niin kutsutun suunnatun evoluution. Sitä sovelletaan laajasti kemianteollisuudessa ympäri maailman.

tekniikka
Frances Arnold
Frances ArnoldCaltech

Tekniikan Akatemia on myöntänyt seitsemättä kertaa jaetun Millennium-palkinnon yhdysvaltalaiselle biokemistille Frances Arnoldille.

Arnold on kehittänyt suunnatuksi evoluutioksi nimeämänsä tekniikan, jonka avulla voidaan nopeuttaa entsyymien evoluutiota ja ohjailla sitä haluttuun suuntaan.

Entsyymien tehtävä luonnossa on muuttaa yhdisteitä toisiksi. Myös evoluutio kehittää entsyymejä, mutta paljon hitaammin.

Arnoldin menetelmää sovelletaan nykyisin laajasti yrityksissä ja laboratorioissa ympäri maailmaa, myös Suomessa. Tuloksena on esimerkiksi uudenlaisia ja entistä tehokkaampia biopolttoaineita, lääkkeitä, maatalouden kemikaaleja tai vaikkapa pesuaineita.

Menetelmä on korvannut laboratorioissa aiemmin käytetyn hitaan ja kalliin proteiinimuokkauksen.

Kestävää kehitystä ja vihreää kemianteollisuutta

Uudella tekniikalla korvataan kallista tai fossiilisia raaka-aineita käyttävää tuotantoa. Arnoldin keksinnön avulla voidaan tukea kestävää kehitystä.

– Eikö olisi mahtavaa, jos voisimme lopettaa fossiilisten raaka-aineiden pumppaamisen maaperästä ja hiilen syytämisen ilmakehään, kysyy Arnold.

Uusiutuviin raaka-aineisiin ja biotekniikkaan perustuvan vihreän kemianteollisuuden luominen on yksi Arnoldin suurimmista tavoitteista.

Eikö olisi mahtavaa, jos voisimme lopettaa fossiilisten raaka-aineiden pumppaamisen maaperästä ja hiilen syytämisen ilmakehään?

Frances Arnold

– Tieteellä ja teknologialla voimme radikaalisti pienentää kielteisiä vaikutuksiamme ympäristöön. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin asenteiden muuttaminen, ja tämä on helpompaa, jos meillä on taloudellisesti varteenotettavia korvaajia haitalliselle toiminnalle, Arnold sanoo.

Roolimalli naisille ja tytöille

Arnoldilla on tieteellisen työnsä ohella toinen tärkeä tavoite: Hän haluaa rohkaista naisia tieteen ja teknologian pariin:

– On tietysti tärkeää saada tytöt kiinnostumaan tieteestä ja teknologiasta. He edustavat puolta ihmiskunnasta. En osaa kuvitella maailmaa, joka ei hyödyntäisi puolta älystään pyrkiessään eteenpäin, sanoo Arnold.

Arnold toimii biokemian professorina kalifornialaisessa Caltech-yliopistossa. Hän on ensimmäinen nainen, joka on valittu kaikkiin kolmeen Yhdysvaltain kansalliseen tiedeakatemiaan.

Millennium-palkinnon arvo on runsaat miljoona euroa ja se on maailman suurimpia teknologiapalkintoja. Tekniikan akatemia myöntää palkinnon kahden vuoden välein ihmisten elämän laatua parantavan teknologian kehittäjälle.

Palkinnon aiempia voittajia ovat mm. WWW:n kehittäjä Tim Berners-Lee, LED-valoa kehittänyt Shinya Nakamura ja Linus Thorvalds.