Tutkimus: Älykkäät nuoret säilyttävät fyysisen toimintakyvyn vanhanakin

Aikanaan armeijan älykkyystestissä hyvin pärjänneet miehet kokivat toimintakykynsä paremmaksi kuin samassa testissä huonommin menestyneet ikätoverinsa.

Kotimaa
Iäkäs mies sauvakävelee.
Yle

Varhaisaikuisuuden älyllisillä kyvyillä on yhteys vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus.

Tutkija, tohtorikoulutettava Taina Poranen-Clarkin tutkimus perustuu Helsinki Birth Cohort Study -aineistoon, ja siihen osallistui yhteensä 360 vuosina 1934–1944 syntynyttä suomalaismiestä.

Osallistujat olivat suorittaneet armeija-aikanaan nuorina aikuisina älykkyystestin, joka sisälsi matemaattista, suullista ja visuaalista päättelytaitoa mittaavia tehtäviä. Miesten fyysinen toimintakyky arvioitiin 61:n ja 71:n vuoden iässä kyselylomakkeella. Lomakkeessa selvitettiin miesten omaa käsitystä siitä, miten he suoriutuvat arkipäivään liittyvistä fyysistä suorituskykyä vaativista tehtävistä.

Tutkimus paljasti, että miehet, jotka suoriutuivat paremmin armeijan älykkyystestistä, kokivat fyysisen toimintakykynsä varhaisessa vanhuudessa samassa testissä heikommin suoriutuneita verrokkejaan paremmaksi. Sama trendi jatkui vielä kymmenen vuoden seurannan jälkeenkin.

Tutkimuksessa huomioitiin tutkittavien sosioekonominen tausta sekä aikuisuuden painoindeksi, jotka ovat yhteydessä kognitiiviseen ja fyysiseen suorituskykyyn.

Aivojen kehitys on huipussaan juuri varhaisaikuisuudessa. Hyvä kognitiviinen kapasiteetti puolestaan suojaa aivoja pidempään ikääntymisen aiheuttamilta rakenteellisilta ja toiminnallisilta muutoksilta. Tutkijan mukaan tukemalla yksilön kognitiivista kehitystä nuoruudessa voikin olla mahdollista edistää fyysistä toimintakykyä vanhuudessa.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Age and Aging -lehdessä.