Jyväskylän yliopiston biotieteille miljoonarahoitus

Suomen Akatemia on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle yli miljoona euroa biotieteiden ja ympäristön tutkimukseen.

Jyväskylän yliopisto

Yliopisto sai rahoitusta yhteen akatemiahankkeeseen, yhdelle akatemiatutkijalle sekä yhdelle tutkijatohtorille.

Suurimmat summat saivat tulokaslajien vaikutuksia tarkasteleva tutkimus sekä bakteereja tuhoavien virusten tutkimus. Kumpikin tutkimus sai noin 450 000 euroa. Loppusumma, noin 250 000 euroa, myönnettiin vesistötutkimukseen, jossa selvitetään raudan roolia vesistöissä ja kaivosten valuma-alueilla.