Kiky-sopimus laajenee, neljä uutta neuvottelutulosta

Neuvottelut kilpailukykysopimuksesta etenevät hiljalleen. Sopimusten piirissä on vajaat 80 000 työntekijää. Vääntämistä riittää, sillä työntekijöitä on noin kaksi miljoonaa. Valmista pitäisi olla toukokuun loppuun mennessä.

Kotimaa
Rakennustelineitä lasiseinän vieressä.
Yle

Kirjatyöntekijät, lasikeraaminen teollisuus ja lasitusala ovat saaneet valmiiksi kilpailukykyneuvotteluihin liittyvät neuvottelut.

Kaikkien sopimusten lopullinen ratkaisu tehdään TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton hallituksen kokouksessa 31. toukokuuta.

Kirjatyöntekijöiden ja Viestinnän keskusliiton aikaansaaman sopimuksen piirissä on noin 5 500 työntekijää.

Lasikeraamisen alan sopimuksen piirissä taas on noin 2 000 työntekijää. Ratkaisu on pääpiirteissään TEAMin kemianalojen jo 18. toukokuuta aikaansaadun neuvottelutuloksen kaltainen.

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusteollisuuden neuvottelutus koskee noin 300 työntekijää. Yhteensä alalla on töissä noin 700 ihmistä.

Puuliiton maatalousaloille sopimus

Myös Puuliiton maatalousaloille on saatu aikaan neuvottelutulos. Sopu koskee maatalouselinkeinojen, puutarha-alan, turkistarhausalan ja viher- ja ympäristörakentamisalan työehtoja.

Sopimukseen sisältyy työajan pidentäminen 24 tunnilla ja sen piirissä on noin 20 000 työntekijää.

Puuliiton hallitus päättää kaikkien kiky-sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä 31. toukokuuta pidettävässä kokouksessa. Liitto aikoo jäädä sopimuksen ulkopuolelle, jos hallitus ei toteuta sovittuja toimia tai kaikissa liiton alaisissa neuvotteluissa ei päästä liittoa tyydyttävään ratkaisuun.