Mitä hallitus päätti Talvivaaran kohtalosta? – Viisi faktaa toiminnan tulevaisuudesta

Hallitus on päättänyt valmistautua Talvivaaran Sotkamon kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Siihen asti kaivoksen toiminta jatkuu.

Talvivaara
Bioliuotuskasaa.
Terrafamen Kaivoksen toiminta jatkuu entisellään vuoden loppuun.Talvivaara

Hallitus on valmis sulkemaan Sotkamon kaivoksen. Tänään keskiviikkona tehdyn päätöksen mukaan aikaa valmistautumiseen on seitsemän kuukautta.

Nämä asiat hallitus päätti tänään:

1. Toiminnan jatkaminen: **Terrafamen k**aivoksen toiminta jatkuu entisellään vuoden loppuun, mutta samalla alkaa valmistautuminen kaivoksen hallittuun alasajoon. Valmistautuminen alasajoon kestää kuluvan vuoden loppuun.

2. Ympäristön turvallisuus: Kaivoksen toimintaa on tarkoitus jatkaa ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi valmistaudutaan säilyttämään kaivoksen operatiivinen toimintakyky myös vuoden 2016 jälkeen. Ympäristön turvallisuus varmistetaan myös mahdollisen sulkemisen jälkeen.

3. Yksityinen rahoitus: Neuvotteluja yksityisen rahoituksen saamiseksi jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka. Tavoitteena on saada riittävä rahoitus kaivoksen toiminnan käynnistämiseksi kokonaisuudessaan ja kaupallisen toiminnan varmistamiseksi.

4. Valtion lisärahoitus: Terrafame Group on saamassa valtiolta lisäpääomaa 144 miljoonaa euroa toiminnan jatkamiseksi siirtymäkauden ajan. Lisäksi alasajon on arvioitu maksavan 300–500 miljoonaa euroa.

5. Nyt tehtävät suunnitelmat: Aloitetaan kaivoksen sulkemista varten tarvittavan suunnitelman valmistelu. Samalla arvioidaan tarkemmin sulkemisesta aiheutuvat kustannukset ja tehdään mahdollisesti tarvittava ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi varaudutaan hakemaan sulkemisen vaatima ympäristölupa ja toiminnan mahdollisen jatkamisen vaatimat luvat.