1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tutkimus: Bussipysäkin läheisyydellä on vain pieni vaikutus asunnon hintaan

Enintään 50 metrin päässä olevan linja-autopysäkin arvioitiin nostavan asunnon hintaa noin prosentilla, mikäli kaupungissa on hyvin kattava bussiverkosto. Tutkimuskohteena oli Tampere. Hintavaikutus voi vaihdella markkina-alueittain.

Kotimaan uutiset
Raitiotievarikon suunniteltu paikka Hervanta
Marko Melto / Yle

Tampereen kaltaisissa kaupungeissa, joissa on hyvin kattava bussiverkosto, näyttäisi bussipysäkin etäisyydellä olevan vain pieni vaikutus asunnon arvoon. Toteutuneilla kaupoilla mitattuna enintään 50 metrin päässä olevan bussipysäkin arvioitiin nostavan asunnon hintaa noin prosentilla.

Tampereen teknillisen yliopiston tohtorikoulutettava Antti Kurvinen ei pidä tulosta kovin yllättävänä, koska Tampereella on hyvin laaja bussiverkosto. Myös keskimääräinen etäisyys pysäkkiin on usein hyvin pieni.

– Keskietäisyys oli asuntokauppahavainnoissa noin 150 metriä. Ei voi olettaa, että siitä matkasta tulisi ihan hirveän iso vaikutus hintaan. Matkan pitää olla tosi lyhyt, että sillä on vaikutusta asunnon hintaan.

On luonnollista, että keskustan asunnot ovat kalliimpia Tampereen kaltaisessa monosentrisessä kaupungissa.

Antti Kurvinen

Alle 50 metrin päässä sijaitseva pysäkki kuitenkin kannattaa mainita jo myynti-ilmoituksessa, uskoo Kurvinen.

– Näyttäisi, että sillä pieni positiivinen vaikutus on.

Tutkimuksen mukaan pysäkin läheisyyttä tärkeämpää kuitenkin on matka asunnolta keskustaan. Joukkoliikenneyhteyksien ollessa hyvät merkittävimmäksi sijainnilliseksi hinnan määrittäjäksi paljastui oletetusti asunnon etäisyys keskustasta.

– On luonnollista, että keskustan asunnot ovat kalliimpia tällaisessa Tampereen kaltaisessa monosentrisessä kaupungissa. On selkeästi olemassa yksi keskusta monen keskusta-alueen sijasta, vaikka lähiöitäkin on. Tällöin etäisyys siihen on hintoja määrittävä tekijä.

Autovyöhykkeen asunto kalliimpi

SEULI -hankkeessa analysoitiin myös kaupunkirakenteen vyöhykkeitä ja hintojen yhteyttä. Ympäristökeskus on luokitellut alueita autovyöhykkeeksi tai intensiivisiksi joukkoliikennevyöhykkeiksi tai keskustan reuna-alueeksi. Myös niissä oli eroja.

– Esimerkiksi autovyöhykkeen alueilla näytti olevan korkeampi hintataso kuin intensiivisillä joukkoliikennevyöhykkeillä. Toisaalta autovyöhykkeillä usein on omakotialueita.

Tulokseen vaikuttaa myös kauppojen määrä, sanoo Kurvinen.

Matkan pysäkille pitää olla tosi lyhyt, että sillä on vaikutusta asunnon hintaa.

Antti Kurvinen

– Havaintojen määrä on tietysti keskeisillä alueilla huomattavasti isompi kuin syrjemmällä, jossa tehdään vähemmän asuntokauppaa.

Bussiyhteyksien saavutettavuuden vaikutusta asuntojen hintoihin Tampereella tutkittiin vuosina 2008–2012 tehdyistä kaupoista. Mukana olivat suurimmilta kiinteistövälittäjiltä saadut kauppatiedot. Antti Kurvisen mukaan tutkimuksessa oli mukana yhteensä 12 449 asuntokauppaa. Näistä 79 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, 17 prosenttia rivitalohuoneistoja ja loput omakoti- ja paritalokauppoja.

Antti Kurvinen arvioi, että hintavaikutus voi eri markkina-alueilla olla erilainen kuin Tampereella.

– Jos esimerkiksi verkosto ei olisi näin kattava kuin Tampereella, voisivat tulokset olla erilaisia. Myös kaupunkirakenne vaikuttaa. Yleistettävyyden takia pitäisi tehdä vastaavia tutkimuksia eri markkina-alueilla. Voidaan kuitenkin olettaa, että rakenteeltaan samankaltaisissa kaupungeissa, joissa bussiverkosto on yhtä kattava, tulokset ovat samansuuntaiset.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoittaman tutkimuksen tulokset julkaistaan Tampereella 30.5.–3.6.2016 järjestettävässä kansainvälisessä kiinteistö- ja rakennusalan WBC 16-kongressissa, jonka pääteema on älykäs rakennettu ympäristö.

Lue seuraavaksi