Leppävirran selvitettävä Alapihan koulun sisäilmaongelmat läpikotaisin – tuloksia alkusyksystä

Keski-Savon ympäristötoimen mukaan sillä ei ole tämänhetkisillä tiedoilla perustetta kieltää koulunkäyntiä rakennuksessa. Kunnan kuitenkin täytyy tilata rakennusterveyskonsultaatio Työterveyslaitokselta ja oirekysely oppilaille Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Leppävirran kunnan tavoitteena on, että keskustan uusi koulu valmistuisi syksyksi 2018.

Leppävirta
Koulupulpetti.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Terveysvalvontaviranomainen edellyttää, että Leppävirran kunta selvittää perin pohjin Alapihan koulun sisäilmaongelmien laajuuden. Keski-Savon ympäristötoimen mukaan kunnan on tilattava rakennusterveyskonsultaatio Työterveyslaitokselta ja oppilaille suunnattu sisäilmakysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Odotettavissa on, rakennusterveyskonsultaation tuloksia olisi käytettävissä alkusyksystä. Tulosten perusteella Keski-Savon ympäristötoimi ottaa uudestaan kantaa siihen, onko koulu tai osa siitä asetettava käyttökieltoon.

Lisäksi kunta velvoitetaan hankkimaan syksyllä ilmanpuhdistimet kaikkiin tiloihin, joissa oireilua on raportoitu. Lisäksi kuntaa muistutetaan, että koulun ilmanvaihtokoneen tulee olla täydellä teholla jatkuvasti, myös yöt ja viikonloput.

Uusi koulu keskustaan syksyksi 2018

Keski-Savon ympäristötoimi pitää selvänä, että koulun sisäilma aiheuttaa oireilua, mutta tämänhetkisillä tiedoilla sillä ei ole perustetta kieltää koulunkäyntiä rakennuksessa. Alapihan koulun oppilaiden vanhemmille järjestetään ensi maanantaina infotilaisuus, jossa käydään läpi sisäilmaongelmia.

Kunnan tavoitteena on, että keskustaan valmistuisi uusi koulu syksyksi 2018. Valtuusto päätti viime vuoden lopulla uuden koulun paikaksi Vokkolan alueen. Valtuustoaloitteessa on kuitenkin toivottu, että päätös avattaisiin ja paikaksi harkittaisiinkin Alapihan koulun nykyistä ympäristöä.

Aloite on valtuustokäsittelyssä 13. kesäkuuta. Leppävirran kunnan tavoitteena on, että uuden koulun rakentaminen pääsisi alkamaan ensi vuonna.

Mikäli Alapihan nykyisen koulun tiloja jouduttaisiin asettamaan käyttökieltoon, ensimmäinen varteenotettava väistötila olisi noin kymmenen kilometrin päässä sijaitseva Sorsakosken koulu.