Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorille merkittävä huomionosoitus

Sovelletun matematiikan professori Heikki Haario sai kutsun Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Vastaavaa kutsua ei aiemmin ole esitetty LUT:n tutkijalle.

akatemiat
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sovelletun matematiikan professori Heikki Haario on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Haario on ensimmäinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkija, joka on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi.

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu kaikki tieteenalat kokoava tiedeakatemia, jonka tehtävä on edistää tieteellistä tutkimusta. Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, myöntää apurahoja ja palkintoja, tekee aloitteita tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä sekä antaa lausuntoja ja kustantaa tieteellisiä julkaisuja.

Professori Heikki Haario on työskennellyt Lappeenrannassa professorina vuodesta 2005. Hänen tutkimuksensa kattavat laajan kirjon matematiikan eri osa- ja sovellusalueita.

Jäseniksi kutsuttiin nyt yhteensä 24 uutta kotimaista ja 12 ulkomaista tieteenharjoittajaa.