Jyväskylä haluaa kokeilla sote-palvelujen valinnanvapautta

Kaupunki hakee mukaan sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeiluun, linjaa perusturvalautakunta.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Hoitaja ottaa lääkettä ruiskuun
Kalle Niskala / Yle

Mikäli ministeriö valitsee Jyväskylän Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen kokeilukunnaksi, voi jyväskyläläinen valita ensi vuoden alusta avoterveydenhuollon palveluntuottajaksi julkisen puolen sijasta yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan.

Asiakkaalle kustannukset ovat kokeilussa täysin samat kuin julkisella sektorilla.

Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi tutkitaan, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Kokeilussa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Sitra.

Yksityiselle sektorille ilmoittautuneen asiakkaan kulut maksetaan kokeilun aikana hankerahoituksella. Ministeriö on varannut kokeiluun 10 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa käytetään kokeilukunnille myönnettäviin valtionavustuksiin. Kaupungin kustannukset osallistumisesta vahvistetaan talousarvion yhteydessä.

Kokeilun hakuaika päättyy elokuussa ja mukaan valittavat kunnat ilmoitetaan lokakuun loppuun mennessä.

Valinnanvapaudesta säädetään osana sote-uudistusta. Lain myötä käyttäjä voi valita palveluiden tuottajaksi julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.