Helsingin yliopisto päätti ulkomaisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen suuruudesta: enimmillään 18 000 euroa

Lukuvuosimaksut tulevat voimaan kaikissa suomalaisissa yliopistoissa syksyllä 2017 uuden yliopistolain mukaisesti. Uudet maksut eivät koske vanhoja opiskelijoita.

Kotimaa
Helsingin yliopisto.
Helsingin yliopisto.Tiina Jutila / Yle

Helsingin yliopisto on päättänyt lukuvuosimaksujen suuruudesta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Lukuvuosimaksut jaetaan kahteen maksuluokkaan. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten koulutusohjelmien maksu on 13 000 euroa lukuvuodessa ja luonnontieteellisten sekä life science -ohjelmien 15 000 euroa lukuvuodessa.

Lisäksi kolmessa ohjelmassa maksu on näitä korkeampi, 18 000 euroa lukuvuodessa.

Kandiohjelmat säilyvät edelleen kaikille maksuttomina.

Maksujen suuruus on määritelty Helsingin yliopiston kansainvälisen profiilin ja hintavertailujen avulla. Erityisesti vertailua on tehty pohjoismaisiin yliopistoihin.

Lisäksi hintojen määräytymiseen vaikuttavat ohjelmien kustannukset, sillä esimerkiksi paljon laboratoriotyöskentelyä sisältävät ohjelmat ovat kalliimpia toteuttaa.

Lukuvuosimaksut tulevat voimaan kaikissa suomalaisissa yliopistoissa syksyllä 2017 uuden yliopistolain mukaisesti. Uudet maksut eivät koske vanhoja opiskelijoita.

Maksullista tutkintoa suorittaville pitää tarjota lain mukaan myös apurahaohjelma. Siitä voidaan myöntää huojennuksia lukukausimaksuun sekä stipendejä elämiseen.

Lukukausimaksuista saatavat tulot menevät yliopiston mukaan kansainvälistymisen edistämiseen.

Suomen korkeakouluissa on yli 20 000 ulkomaista opiskelijaa. Heistä valtaosa tulee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.