Alkaako riittää? Työelämälle voi heittää hyvästit 61-vuotiaana – jos sietää seurauksen

Eläkeuudistus sallii eläkkeen ennenaikaisen nostamisen. Tosin kansalainen maksaa tämän itse – näin järjestelmä kestää työmarkkinoilta livistämisen.

talous
Sauvakävelijöitä metsätiellä.
Derrick Frilund / Yle

Ensi vuonna voimaan tuleva eläkeuudistus tarjoaa uuden tavan eläköityä ja samalla nykyinen osa-aikaeläke jää pois valikoimasta.

Upouudelle osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana – vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneet 62-vuotiaana. Eläkkeestä voi ottaa maksuun puolet tai neljäsosan (siirryt toiseen palveluun), ja se on myös se eläkeosuus, joka pienenee lopullisesti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke eli ove on suomalaisille uusi ja ihmeellinen, muun muassa siksi, että työntekoa ei ole pakko lopettaa eikä edes vähentää eläkettä saadakseen. Jos arvioi, että osittainen eläke riittää säälliseen elämiseen, työnteon voi kuitenkin jättää taakseen.

Eläketurvakeskuksen asiantuntija, kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi osaa selventää suomalaisille outoa eläkemuotoa.

1. Mikä muuttuu eniten, kun osa-aikaeläke poistuu ja osittainen varhennettu vanhuuseläke tulee tarjolle?

– Uusi osittainen varhennettu vanhuuseläke määräytyy sen alkamiseen mennessä kertyneen oman eläkkeen perusteella, kun taas vanha osa-aikaeläke määräytyy sen perusteella, kuinka paljon ansio putoaa vakiintuneeseen ansioon verrattuna.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrää pienentää varhennusvähennys, kun eläkkeen ottaa käyttöön ennen oman ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää. Osittaisena otettua eläkettä vähennetään 0,4 prosenttia jokaista ennen eläkeikää otettua kuukautta kohden.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana voi tehdä työtä vapaasti, kun taas osa-aikaeläkkeessä oli tarkasti määritellyt rajat työansioille.

2. Mikä on hyvää ja mikä huonoa eläkkeelle jäävän kannalta?

– Hyvää on entistä vapaampi työskentelymahdollisuus, huonompaa se, että eläke pienentyy pysyvästi varhennusvähennyksen verran.

3. Onko muualla vastaavia systeemejä? Miten malli toimii muualla?

– Mahdollisuuksia ottaa eläke osittaisena on monessa maassa, muun muassa Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa.

Norjassa ja Ruotsissa eläkettä on otettu osittaisena melko vähän. Norjassa eläkkeen saa 61-vuotiaana varhennettuna myös kokonaisena, ja eläke onkin mieluummin nostettu sellaisena.

Ruotsissa perinteenä on ollut ottaa eläke vasta noin 65-vuotiaana, monet asiat ohjaavat tähän suuntaan. Maat eroavat sekä eläkejärjestelmän parametrien suhteen että verotuksen ja muun sosiaaliturvan yhteistoiminnan suhteen.

Eläketurvakeskus julkistaa loppuvuonna pohjoismaisen selvityksen joustavasta eläkeiästä ja osittaisesta eläkkeestä.

4. Tuleeko ove-eläkkeestä suosittu? Kestääkö järjestelmä suuren suosion?

– Eläketurvakeskuksessa on parhaillaan meneillään kyselytutkimus eläkeuudistuksen vaikutuksista eläkkeelle siirtymiseen. Kyselyssä kerrotaan ove-eläkkeestä ja tiedustellaan vastaajien kiinnostusta sen käyttöön. Tuloksia on luvassa loppusyksystä.

Jos kaikki päättäisivät ottaa vanhuuseläkkeensä osittaisena ja vähennettynä, se pienentäisi jokaisen tulevaa vanhuuseläkettä ja keskimääräinen eläketaso putoaisi.

Periaatteessa varhennusvähennys on mitoitettu siten, että osittainen varhennettu vanhuuseläke on eläkemenojen kannalta neutraali. Eläkkeensaaja maksaa varhennusvähennyksen kautta itse siitä, että ottaa eläkkeensä ennen ikäluokkansa alinta eläkeikää.