Tays saa urologiakeskuksen, Hatanpäälle keskitetään rintasyöpäleikkaukset

Taysin ja Hatanpään sairaaloiden työnjako muuttuu syyskuun alusta. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti myös avata Hatanpään sairaalan osastoja muista kunnista tuleville potilaille.

Kotimaa
Tays ulkoa, etualalla rakennustyömaa.
Petri Aaltonen / Yle

Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Hatanpään sairaaloiden työnjakoon tulee muutoksia syksystä alkaen.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti maanantaina, että Taysiin perustetaan syyskuun alusta lähtien urologiakeskus, jonne siirtyvät Hatanpään sairaalan urologian palvelut kokonaisuudessaan. Samassa yhteydessä rintasyöpäleikkaukset siirtyvät Taysista Hatanpään sairaalaan. Muu rintasyöpäpotilaiden hoito tapahtuu edelleen Taysissa.

Lisäksi Taysista siirtyy Hatanpäälle vuodeosastohoitoa vaativia leikkauspotilaita, mikäli heidän hoitonsa ei edellytä yliopistosairaalatasoista hoitoa. Jatkossa Hatanpään sairaalassa hoidetaan kilpirauhas-, lisäkilpirauhas-, sappi-, tyrä-, närästys-, lihavuus- ja paksusuolenleikkaukset.

Potilaita voidaan myös lähettää jatkohoitoon Acutasta ja Taysin osastoilta Hatanpään osastoille kunnasta riippumatta, mikäli he eivät tarvitse yliopistosairaalatasoista hoitoa.

Sairaanhoitopiirin mukaan järjestelyillä taataan molempien yksiköiden toiminnan jatkuminen siten, että leikkaussalit ja osastot eivät ylikuormitu eivätkä ole vajaakäytöllä.

Muutokset eivät vaikuta Vammalan ja Valkeakosken sairaaloiden leikkaustoimintaan, sillä niissä jatkuvat edelleen päivä- ja lyhytjälkihoitoiset kirurgiset palvelut. Lisäksi aluesairaaloissa jatkuu sellaisten jatkohoitoa tarvitsevien potilaiden hoito, joita voidaan aluesairaaloissa hoitaa.

Päällekkäisyyksiä vähennetään

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki ovat vuonna 2014 sopineet rakenteellisista muutoksista, joiden tavoitteena oli vähentää päällekkäisistä toiminnoista aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on sopia työnjaosta mielekkäällä tavalla ottaen huomioon sote-rakenteen ennakoidut muutokset.

Kaupunki ja sairaanhoitopiiri käynnistivät kuvantamistoimintaa, työterveyshuoltoa sekä hankinta- ja logistiikkatoimintaa, sukupuolitauteja, urologiaa ja rintasyöpäleikkauksia sekä tietohallintoa koskevat yhteistyöhankkeet.

Tämän vuoden alusta lähtien Hatanpään sairaalan kuvantamisyksikkö yhdistettiin sairaanhoitopiirin Kuvantamis- ja apteekkiliikelaitokseen, sairaanhoitopiirin ja kaupungin hankinta- ja logistiikkapalveluihin perustettiin yhteinen yhtiö Tuomi Logistiikka Oy ja sairaanhoitopiirin työterveyspalvelut yhdistyivät Tullinkulman työterveyteen.

Kesäkuussa kaupungin ja sairaanhoitopiirin sukupuolitautien vastaanotot yhdistyvät samaan yksikköön Hatanpäälle.