Sote-alojen korkeakoulutetut työllistyvät helpoiten

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan korkea koulutus suojaa yhä työttömyydeltä, joskin aiempaa vähemmän. Varmiten työttömyysjaksoilta takaisin työelämään palaavat sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutetut.

Kotimaa
Sairaanhoitaja työssä.
Kalevi Rytkölä / Yle

Korkeakoulutettujen määrä on kasvanut voimakkaasti vuosituhannen vaihteesta, ja näin myös korkeasti koulutettuja työttömiä on viime vuosina ollut aiempaa enemmän. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä tutkimus kuitenkin vahvistaa, että korkea koulutus on silti yhä työmarkkinoilla eduksi.

– Joka tapauksessa mitä korkeammin koulutettu, niin sitä enemmän työllinen on. Se korkea koulutus on edelleen hyvä suoja työttömyyttä vastaan. Mutta työttömäksi jouduttuaan, siellä voi joutua olemaan pitkäänkin, sanoo tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tutkimuksen mukaan terveys- ja sosiaalialalta valmistuneet korkeakoulutetut siirtyvät kaikkein todennäköisimmin ja myös nopeimmin työttömyydestä takaisin työelämään. Sen sijaan tekniikan, humanististen ja luonnontieteiden alojen korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien työllistyminen on vaikeampaa. Tutkimuksen mukaan heistä joka kolmas on työtön myös neljä vuotta myöhemmin.

Edelleen tutkimuksessa havaittiin, että tekniikan alalta valmistuneilla tyypillisiä ovat pitkittyvät työttömyysjaksot. Humanistisen, terveys- ja sosiaali- sekä palvelualan korkeakoulutetut kokevat sen sijaan usein toistuvaa mutta yleensä lyhytkestoista työttömyyttä.

Korkeakoulutetuista paras työllisyysaste on ollut tutkijakoulutuksen saaneilla. Toisaalta heillä pitkittyvän työttömyyden riski on tyypillisesti suurempi kuin alemman tai ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla, raportissa todetaan.