Pirkkala valittaa rantamaiden lunastushinnasta – Repivä riita Niemenmaasta jatkuu maaoikeudessa

Niemenmaan rantojen lunastuskiista jatkuu. Pirkkalan kunta valittaa Maanmittauslaitoksen määrittelemästä liki miljoonan euron lunastushinnasta. Kunnan mielestä hinta on kohtuuton, maanomistajat kyseenalaistavat koko lunastuksen oikeutuksen.

Kuva: Ville Hakonen / Yle

Pirkkalan kunta valittaa Niemenmaan rantoja koskevan lunastuksen korvaussummasta maaoikeuteen.

Maanmittauslaitos velvoitti Pirkkalan kuntaa maksamaan maanomistajille vajaan hehtaarin kokoisesta alueesta lähes miljoona 950 000 euroa. Kunnan mielestä lunastushinta on kohtuuton.

Niemenmaan ranta-alue on kaavoitettu yleiseksi puistoksi. Lunastamisen mahdollistava asemakaava on valmistunut jo 1980-luvulla. Lunastusprosessi on aikanaan jätetty kesken, mutta nyt kunta vie asiaa aktiivisesti eteenpäin.

Kunnanhallitus päätti lunastussummaa koskevan valituksen tekemisestä maanantaina.

Kunnan ja asukkaiden näkemykset täysin ristissä

Niemenmaan ranta-asukkaiden mukaan Pirkkalan keskustan tuntumassa on riittävästi puistoja ja he kyseenalaistavat koko pakkolunastuksen. Asukkaat ovat valmistautuneet menemään oikeuteen asti saadakseen pitää rantakaistan.

Asukkaat pitävät vajaan miljoonan lunastussummaa riittämättömänä. Heidän arvionsa mukaan lunastus voi tulla maksamaan kunnalle jopa 3-4 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden maaoikeus on joulukuussa 2013 antamassaan päätöksessä todennut, että kunnalla on oikeus lunastusmenettelyyn alueen osalta.

Pirkkala on hankkinut muutaman viime vuoden aikana maata yhteensä yli 190 hehtaaria kunnan asukasluvun kasvua varten.