MMM myönsi lisärahaa EU-maataloustukiin - Lappiin kaksi miljoonaa

Tukipäätökset ovat valmiit 17.6 mennessä.

investointituki
Lehmiä nykyaikaisessa navetassa
Yle

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 19.5.2016 lisää avustusvaroja EU-osarahoitteisiin maatalouden aloitus- ja investointitukiin. EU-osarahoitteisia avustusvaroja myönnettiin Lappiin tälle vuodelle lisää kaksi miljoonaa euroa.

Noin puoleen investointitukihakemuksista on jo tehty päätös. Kaikkiin 15.3. mennessä vireille tulleisiin hakemuksiin tehdään päätökset valtakunnallisen aikataulun mukaisesti 17.6. mennessä. Lapissa haettiin viime hakujaksolla tulkea yhteensä 17 investointiin.

Osa investoinneista on navetta- ja muita tuotantorakennusinvestointeja, osa pienempiä laiteinvestointeja. Aloitustukihakemuksia on tullut alkuvuoden aikana vireille kaksi kappaletta, mutta kyselyjen perusteella kysynnän odotetaan vilkastuvan syksyllä.

Kaiken kaikkiaan ELY-keskuksen käytössä on tälle vuodelle maatalouden aloitus- ja investointitukiin EU-osarahoitteisia ja kokonaan kansallisia avustusvaroja yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa, korkotukilainaa noin 3,3 miljoonaa euroa.

- Lisämäärärahan ansiosta kaikkiin valintamenettelyn läpäisseihin, hyviksi arvioituihin hankkeisiin voidaan tehdä myönteinen rahoituspäätös ja määrärahaa jää käyttöön myös alkusyksystä päättyvälle hakukierrokselle, maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen toteaa.

Rahoitettavat hankkeet valitaan pisteyttämällä hakemukset valtakunnallisten valintakriteerien mukaisesti. Valinnassa tärkeä merkitys on liiketoimintasuunnitelmalla, johon sisältyvät muun muassa maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat.

Valtioneuvosto on korottanut salaojitusta, energiantuotantoa ja ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia edistävien investointien tukitasoa viidellä prosenttiyksiköllä kyseisten investointien vauhdittamiseksi. Tavoitteena on edistää investointien toteutumista maaseutuohjelman mukaisesti.