Härmälän purettujen rivitalojen asukkaat toivovat riskiarviota terveydestään

Tampereella entisen kaatopaikan päälle rakennetuissa rivitaloissa asuneet ovat pyytäneet Tampereen kaupungilta terveydentilaansa koskevaa kyselytutkimusta.

rivitalot
Rivitalon ikkunoita.
Petri Aaltonen / Yle

Tampereen Härmälässä Perkiönkadulta puretuista rivitaloista on pyydetty terveysriskiarvio. Entisen kaatopaikan päälle rakennetuissa rivitaloissa asuneet ovat pyytäneet kaupungilta terveydentilaansa koskevaa kyselytutkimusta.

Kaupunki ilmoittaa vastaavansa asukkaiden pyyntöön sen jälkeen, kun se on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta virallisen lausunnon terveysriskiarviosta. THL antaa lausuntonsa, kun kaikki Perkiönkadun taloja ja entistä kaatopaikkaa koskevat tutkimukset on tehty ja loppuraportit saatu.

Tampereen kaupunki on muun muassa teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla puretuissa taloissa sisäilmatutkimuksen ja seuraavaksi se odottaa entisen kaatopaikan maamassasta tehtävää kokonaisarviota.

Maamassasta tehdään arvio loppukesästä tai alkusyksystä, kun pilaantunutta maa-ainesta aletaan kuljettaa pois. Siinä yhteydessä selviää myös se, ovatko jotkut alueet pilaantuneempia kuin toiset.